andreas_bernacisko_143.jpg

MEWA to sú predovšetkým ľudia.

Odvážni zamestnanci meniaci oblasť práce

Čas vyskúšať niečo nové

Existuje veľa dôvodov na zmenu svojej kariéry. Spoločnosť MEWA je otvorená pre uchádzačov, ktorí sa odvážne a motivovane usilujú o nový začiatok. To si zaslúži rešpekt a príležitosť uskutočniť Vaše plány. Veľké obohatenie našej pracovnej kultúry vidíme v skúsenostiach z iných priemyselných odvetví - prostredníctvom nových impulzov a možnosti pozerať sa na mnohé témy z inej perspektívy.V zásade dobré možnosti pre prestup existujú v oblastiach ako napríklad asistent predaja a servisný vodič, ako aj v prevádzkových a technických funkciách. Chýbajúce vedomosti o našich produktoch, službách a odborných témach získate prostredníctvom intenzívneho školenia na pracovisku a interného alebo externého vzdelávania. Tešíme sa na Vašu žiadosť.