Používanie cookies

Táto stránka používa cookies. Ďalším používaním tejto web stránky s týmto použitím súhlasíte. Podrobnosti nájdete tu.

_Z__2772.tif

Ľudia. Hodnoty. MEWA

Odvážni zamestnanci meniaci oblasť

Chcete sa odvážiť na niečo nové?

Chýbajúce vedomostí o našich výrobkoch, službách a odborných témach sa poskytujú prostredníctvom intenzívneho školenia na pracovisku a interného alebo externého vzdelávania. Tešíme sa na vašu žiadosť.

Túžba po obsahovej zmene, nových familiárnych situáciách alebo


jednoducho túžba dobyť predtým neznámy terén – existuje mnoho dôvodov na stlačenie tlačidla profesionálneho resetu. Čo vás vždy poháňa: Spoločnosť MEWA je otvorená pre uchádzačov so skúsenosťami z iných oblastí. V tom vidíme veľké obohatenie našej pracovnej kultúry, ako aj možnosť získať nové impulzy a pozrieť sa na mnohé témy z iného uhla pohľadu.V podstate existujú dobré možnosti pre prestup do oblasti napríklad do oblastí pomoci pri predaji a servisu, ako aj do prevádzkových a technických funkcií.