Oblasť Pre tlač

 • ABE-Moulins-Legemasch-18.tif

  Hygienicky čisté

  V čase epidémie koronavírusu musia priemyselné spoločnosti a dielne ponúkať svojim zamestnancom vysoký stupeň bezpečnosti. Okrem vhodného ochranného odevu, dezinfekčných prostriedkov, hygieny a čistoty vo výrobných halách by mali byť bezpečné aj nástroje a pomocné materiály, ktorých sa dotýkajú.
  K správe
 • 09_Trockner.jpg

  Digitálna transformácia "Made by MEWA"

  "Vyzdvihnúť, vyprať, doviezť". Tak je možné zhrnúť hlavný obchodný princíp spoločnosti MEWA, ktorá poskytuje textilné služby. Už v roku 2011 sa pri zahájení prevádzky zariadenia na spracovávanie čistiacich utierok v severnom Nemecku rozhodla dôsledne zaviesť nové procesy pre užívateľov, operátorov a manažérov.
  K správe
 • CMYK_181015_MEWA-8_DSC8521_f1.tif

  Osvedčený nápad, ktorý je stále aktuálny

  Ľudia dnes môžu zdieľať autá, softvér, ale aj textilný tovar, ktorý priemyselné podniky alebo podnikatelia potrebujú v každodennej prevádzke. V dobách COVID-19 sa však musí myslieť aj na hygienické požiadavky. MEWA ponúka bezproblémové využívanie služieb s dlhoročnými overenými technológiami z textilnej brandže.
  K správe
 • Putztuch-System

  Priemysel 4.0

  Montážne linky, priemyselná robotika, automatizácia, digitalizácia. Výrobné podniky sa za posledných 100 rokov veľmi zmenili. MEWA bola na čele všetkých týchto dôležitých medzníkov.
  K správe

Vaše kontaktné osoby

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha