Úžasná absorpčná schopnosť vo formáte utierky

Spoľahlivé riešenie, ako pri opravárenských a údržbových prácach ochrániť ľubovoľne veľké plochy pred znečistením a kvapalinami obsahujúcimi nebezpečné látky, je rohož na zachytávanie  oleja MULTITEX® od firmy MEWA. Aj chúlostivé plochy a zariadenia zostanú vďaka tejto rohoži s rozmermi 60 krát 90 centimetrov chránené. Vďaka svojej ohybnosti sa „vanička“ na zachytávanie oleja v tvare utierky dostane aj do veľmi úzkych priestorov a dá sa uchopiť zo všetkých strán. Ak treba podložiť väčšie plochy,  položí sa jednoducho viac absorpčných rohoží vedľa seba.

Rohož neskutočne rýchlo dokáže absorbovať až tri litre kvapaliny, pričom sa s ňou stále perfektne manipuluje: motorové oleje a oleje z prevodovky, rozpúšťadlá, chladiace kvapaliny a mazivá,  ako aj lúhy presunú absorpčné rohože MEWA MULTITEX® z povrchu okamžite do vnútra a zhromažďujú ich v nasávacom jadre.

Ekologické a hospodárne

Ďalšie plus:  „Hltač oleja” nie je odpadom v zmysle zákona o odpadoch. V systéme  opakovaného použitia poskytuje MEWA ekologický a zároveň lacný spôsob, ako neprodukovať odpad a ušetriť náklady spojené s jeho likvidáciou. V harmonograme dohodnutom so zákazníkom sa absorpčné rohože odvezú, vyperú a opäť privezú.

Rohože na zachytávanie oleja MEWA MULTITEX® boli vyvinuté pre všetky odvetvia,  ktoré majú permanentne do činenia s únikmi olejových či vodnatých kvapalín. Znečistenia ani šírenie kvapalín s obsahom nebezpečných látok tak už nemajú žiadnu šancu.

  • Ak treba podchytiť väčšie úseky, položí sa jednoducho viac absorpčných rohoží vedľa seba.
  • Vskutku flexibilné riešenie, ako ochrániť ľubovoľne veľké plochy pred znečistením.
  • ccc
    Rohož neskutočne rýchlo dokáže absorbovať až tri litre kvapaliny.

Kontakt pro tisk

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha