Používanie cookies

Pre optimalizovanie našej ponuky pre Vás, využívame cookies, ako aj služby analýzy webu. Cookies môžete deaktivovať prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača a v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov odmietnuť použitie služieb analýzy webu. Pre viac informácií o používaní cookies a služieb analýzy webu kliknite sem.

Berufskleidung

MEWA a priemysel

Prevádzkové textílie pre všetky nároky

Váš partner pre priemysel – textilný management MEWA

  • Určené pre každé priemyselné odvetvie

    Všetky naše produkty vyvinuté pre najrozličnejšie požiadavky spĺňajú Vaše vysoké požiadavky.

  • Aj pre tie najmenšie podniky

    Systém MEWA je výhodný pre všetkých, od najmenších až po tie najväčšie výrobné prevádzky

  • Presne a spoľahlivo

    Všetko to zabezpečíme vďaka nášmu vlastnému vozovému parku a kvalifikovaným rozvozným pracovníkom.

Či už automobilový, strojárenský alebo kovospracujúci priemysel – v každom odvetví existujú najrôznejšie povolania s individuálnymi nárokmi a špecifickými požiadavkami. Úzko spolupracujeme s jednotlivými zväzmi a naši prieskumní pracovníci sledujú trhy, aby naše produkty a služby boli vždy čo najaktuálnejšie. Pre nás je však najdôležitejšia intenzívna komunikácia s našimi zákazníkmi, pretože ich špeciálne požiadavky, podnety a nápady nám pomáhajú neustále zlepšovať naše produkty.

V priemyselnom odvetví ide predovšetkým o profesionálnu čistotu Vašich strojov a zariadení a o hygienicky dokonalé pracovné podmienky.

A v tom spočíva výhoda prenájmu. Našou ponukou prevádzkových textílií v systéme služieb Vám ručíme za to, že čistota zostane vždy zachovaná. Načas a spoľahlivo, plynulo a rentabilne Vás zásobíme čistiacimi utierkami, čističmi súčiastok a absorpčnými olejovými rohožami. Súčasťou nášho komplexného servisu je dovoz, odvoz, ošetrovanie, údržba a výmena.