Používanie cookies

Táto stránka používa cookies. Ďalším používaním tejto web stránky s týmto použitím súhlasíte. Podrobnosti nájdete tu.

Ochrana osobných údajov

Veľmi rýchlo to najdôležitejšie

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. V nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov si môžete podrobne prečítať čo všetko sa deje s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše internetové stránky a zdržiavate sa na nich.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Všeobecne

Ochrane a bezpečnosti osobných údajov prikladáme veľký význam. Vaše osobné údaje spojené s týmto vstupom na internet zhromažďujeme, spracovávame a používame v súlade s príslušnými predpismi na ochranu osobných údajov. Podliehame predovšetkým ustanoveniam spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG) a zákona o telemédiách (TMG). Podľa nich sme predovšetkým oprávnení k zhromažďovaniu, spracovaniu a využívaniu osobných údajov, pokiaľ je to potrebné k odôvodneniu, obsahovému vytváraniu alebo zmene zmluvných vzťahov o používaní tohto internetového vstupu a služieb (existujúce údaje), ktoré sú cez tento vstup ponúkané, k umožneniu využitia internetového vstupu a služieb (údaje o používaní), ktoré sú cez tento vstup ponúkané, ako aj pre realizáciu objednávok.

Chceme posilniť dôveru používateľov v našu ponuku a z tohto dôvodu zverejniť zaobchádzanie s osobnými údajmi. Tu sa dozviete, ktoré informácie sa zhromažďujú a ako sa používajú.

2. Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie o osobných alebo majetkových pomeroch konkrétnej alebo konkretizovateľnej fyzickej osoby.

Prístup na internetové stránky
Pri vstupe používateľa na internetové stránky spoločnosti MEWA a pri otvorení súboru sa prostredníctvom tohto procesu údaje uložia do protokolového súboru. Nenasleduje žiadne osobné využitie.

Kontaktné formuláre
Osobné údaje sa zhromažďujú tak, že sú nám odoslané v určenom kontaktnom formulári na internetovej stránke alebo tak, že nás kontaktujete prostredníctvom emailu. Týmto spôsobom sa s nami môžete skontaktovať, vyžiadať si od nás informácie alebo sa zúčastňovať na tendroch. To, či a aké informácie nám týmto spôsobom sprostredkujete, je na Vašom slobodnom rozhodnutí. K osobným údajom patria týmto najmä Vaše kontaktné údaje, ako meno, priezvisko, názov firmy, emailová adresa a telefónne číslo, ako aj voliteľne faxové číslo. Ďalej k nim patria ďalšie údaje, ako napríklad počet zamestnancov v podniku a Vaša funkcia v podniku, aby sme dokázali lepšie spracovať Váš dopyt.

Obchod MEWA
V obchode MEWA môžete realizovať objednávky, vybavovať spätné zásielky, opravy alebo požiadavky na zmenu a využívať online služby. V rámci registrácie používateľa myMEWA zhromažďujeme osobné údaje ako meno a priezvisko, adresu firmy, Vašu funkciu vo firme, emailovú adresu a telefónne číslo. Ako registrovaný používateľ máte prostredníctvom používateľského mena a hesla prístup k Vášmu zákazníckemu účtu, kde môžete okrem iného meniť aj Vaše základné údaje.

Pre realizáciu objednávok ďalej zhromažďujeme údaje k bankovému spojeniu Vášho podniku a ukladáme informácie súvisiace so zmluvou, ako napríklad objednané produkty, kúpnu cenu, spôsoby dodania a platby. Vyššie uvedené údaje používame v rámci zmluvného účelu, najmä pre realizáciu objednávok, starostlivosť o zákazníkov, na dodávanie tovarov a realizáciu platieb a poskytujeme ich ďalej príp. partnerom poskytujúcim služby, ktorých spoločnosť MEWA využíva na realizáciu zmluvy (napr. úverové inštitúcie).

Online žiadosť o zamestnanie MEWA
Vaše podklady k žiadosti o zamestnanie nám môžete poslať online. Pre tento účel môžete buď vyplniť kontaktný formulár s osobnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, telefónne čísla, dátum narodenia a emailová adresa), ako aj s uvedením požadovanej pracovnej pozície a údajmi k profesijnej dráhe (ukončenie vzdelania, vzdelanie/štúdium, pracovné skúsenosti, jazykové znalosti, IT znalosti a iné znalosti) alebo zadať tieto údaje do online dotazníka uchádzača o zamestnanie. V online dotazníku uchádzača o zamestnanie sa zhromažďujú osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne čísla, dátum narodenia, miesto narodenia a emailová adresa), ako aj uvedenie dôvodu uchádzania sa o zamestnanie, k vzdelaniu, odbornému vzdelaniu, k štúdiu, k praxi, jazykovým znalostiam, IT znalostiam a iným znalostiam. Okrem toho môžete nahrať svoj motivačný list a životopis. Údaje zhromaždené v online dotazníku uchádzača o zamestnanie budú na príkaz spoločnosti MEWA, ktorá ponúka pracovné pozície, na základe spracovania zákazky v zmysle § 11 spolkového zákona o ochrane osobných údajov uložené firmou Knowledge Network GmbH na dobu trvania výberového konania na pracovné pozície alebo, ak sa to vyžaduje, uložené na použitie v budúcich výberových konaniach v skupine MEWA. S použitím Vašich podkladov uchádzača o zamestnanie pre budúce výberové konania môžete vyjadriť svoj súhlas prostredníctvom nasledujúceho vyjadrenia súhlasu:

„Súhlasím, aby počas nasledujúcich 12 mesiacov boli moje podklady k žiadosti o zamestnanie použité aj pri ostatných výberových konaniach spoločností skupiny MEWA v tuzemsku, ako aj v rámci a mimo územia Európy a boli uložené pre tento účel. Pokiaľ už s týmto nebudem súhlasiť, môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie mojich údajov emailom na adresu karriere@mewa.de.“ Pokiaľ nevyjadríte svoj súhlas s použitím pre budúce výberové konania, Vaše údaje k žiadosti o zamestnanie budú po ukončení výberového konania vymazané.

Za zhromažďovanie, spracovanie a použitie Vašich osobných údajov v rámci vstupu na internet je zodpovedná spoločnosť MEWA Textil-Service AG & Co Management OHG so sídlom vo Wiesbaden, Nemecko. V prípade dopytov, online žiadostí o zamestnanie alebo objednávok v obchode MEWA budú všetky Vaše údaje preposlané príslušnej spoločnosti MEWA, ktorá je lokálne kompetentná pre spracovanie Vašej objednávky alebo Vášho dopytu alebo zodpovedná za výberové konanie, ako zodpovednému orgánu pre ďalšie spracovanie.

Príslušná spoločnosť MEWA použije údaje na spracovanie Vášho dopytu, Vašej objednávky alebo žiadosti o zamestnanie, ako aj pre vlastné reklamné a marketingové účely, napr. na zasielanie informácií a ponúk k produktom a službám spoločnosti MEWA poštou, telefonicky alebo emailom, a to len v prípade, ak s tým budete súhlasiť. Pokiaľ si toto vyžaduje Váš súhlas, napr. pri zasielaní newsletterov, vopred si ho od Vás vyžiadame. Vaše údaje nebudeme poskytovať tretím stranám mimo skupiny MEWA za účelom samostatného oslovenia tretími stranami formou reklamy.

3. Cookies a kontrola internetu
Cookies sú súbory, ktoré sa ukladajú na Váš pevný disk príp. vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača.

Cookies používame na uloženie informácií súvisiacich s reláciou v rámci internetových stránok. Tieto cookies strácajú platnosť po ukončení relácie a nie sú natrvalo uložené.

Na marketingové účely a za účelom optimalizácie sa na jednotlivých stránkach internetovej stránky www.mewa.de môžu používať produkty a služby WiredMinds AG (www.wiredminds.de). Pritom sa zhromažďujú, spracovávajú a ukladajú údaje, z ktorých sa pod pseudonymom vytvoria používateľské profily. Používateľské profily sú úplne anonymizované, kdekoľvek je to možné a zmysluplné. Na to sa môžu používať cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači návštevníka a slúžia na opätovnú identifikáciu internetového prehliadača. Zhromaždené údaje, ktoré môžu zahŕňať aj osobné údaje, sú sprostredkované spoločnosti WiredMinds alebo priamo zhromažďované spoločnosťou WiredMinds. Spoločnosť WiredMinds smie používať informácie, ktoré sú na internetových stránkach zanechané pri návštevách, na vytváranie anonymizovaných používateľských profilov. Údaje, ktoré sú pritom získané, nebudú použité bez osobitne udeleného súhlasu dotyčnej osoby, pre osobnú identifikáciu návštevníka tejto internetovej stránky a nie sú zlúčené s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Ak sú zaznamenané IP adresy, tieto sa okamžite po zaznamenaní anonymizujú vymazaní posledného číselného bloku. Zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie údajov je možné kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti.
Vylúčenie zo sledovania internetových stránok WiredMinds

Okrem toho nemôžeme vylúčiť, že pri prelinkovaní na externého internetové stránky nebudú použité cookies alebo obdobné technológie. Toto nedokážeme ovplyvniť. Ohľadom tohto Vám odporúčame prečítať si príslušného vyhlásenie o ochrane osobných údajov na konkrétnej internetovej stránke.

4. Google Analytics
Pokiaľ táto internetová stránka používa Google Analytics, nástroj na analýzu webu spoločnosti Google Inc. („Google“), používajú sa pritom cookies, ktoré umožňujú analýzu používania internetovej stránky. Informácie o používaní tejto internetovej stránky vytvorené prostredníctvom cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. 

V prípade aktivovania anonymizácie IP adries na tejto internetovej stránke bude Vaša IP adresu spoločnosť Google najprv skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. Na náš príkaz spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania internetovej stránky, aby mohla zostaviť reporty o aktivitách na internetovej stránke, a aby nám mohla poskytnúť služby spojené s využívaním internetových stránok a používaním internetu.
IP adresa odoslaná z Vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme Vás však, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených pomocou cookies a vzťahujúcich sa na používanie internetovej stránky (vrátane Vaše IP adresy) v spoločnosti Google, ako aj ich spracovaniu spoločnosťou Google tak, že si na nasledujúcom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stiahnete a nainštalujete dostupný zásuvný modul prehliadača.

Alternatívne môžete zaznamenávaniu prostredníctvom Google Analytics na Vašom koncovom zariadení zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa takzvaný opt-out cookie, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu Vašich údajov pri návšteve tejto stránky: Deaktivujte Google Analytics . Pre vymazanie Vašich cookies musíte opätovne kliknúť na tento odkaz.

Bližšie informácie o podmienkach použitia a ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html príp. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Upozorňujeme Vás na to, že na tejto internetovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bolo zaručené anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. maskovanie IP adries).

5. Bezpečnosť
Vaše údaje sa ukladajú na serveroch spoločnosti MEWA Textil-Service AG & Co Management OHG v Nemecku. Prístup k týmto serverom je umožnený len niekoľkým osobám so špeciálnym oprávnením, ktoré zabezpečujú technickú, obchodnú alebo redakčnú správu servera. Prijímame preventívne opatrenia pre zaručenie bezpečnosti Vašich osobných údajov. Vaše údaje sú starostlivo chránené pred stratou, zničením, sfalšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

6. Neposkytovanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje používame tak, ako je vysvetlené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a bez Vášho súhlasu zásadne neposkytneme Vaše osobné údaje tretím stranám. K poskytovaniu osobných údajov dochádza spravidla len vtedy, keď je potrebné pre realizáciu objednávky.

7. Iné spracovanie a použite údajov
Ďalšie spracovanie a použitie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje len vtedy, pokiaľ to právny predpis výslovne povoľuje alebo ak používateľ výslovne súhlasil so spracovaním alebo použitím údajov.

8. Odkazy na iné internetové stránky
Naša internetová stránka MEWA obsahuje odkazy na iné internetové stránky. Nenesieme zodpovednosť za dodržiavanie ustanovení pre ochranu osobných údajov na týchto internetových stránkach.

9. Zmena tohto vyhlásenie o osobných údajoch
Následný rozvoj internetu a nášho internetového vstupu môže mať vplyv na naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Vyhradzujeme si právo na budúcu zmenu vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

10. Kontakt
V prípade ďalších otázok o ochrane osobných údajov je Vám prostredníctvom emailu k dispozícii náš referent pre ochranu osobných údajov. Datenschutzbeauftragter@MEWA.de

Stav: august 2016