Často hľadané

  • Čistiace utierky Mewa
  • Absorpčné olejové rohože

Impressum

MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG

Postfach 43 20, 65033 Wiesbaden John-F.-Kennedy-Straße 4, 65189 Wiesbaden Telefon +49 611 7601 - 600 Telefax +49 611 7601-361 info@mewa.de

V. o. s. se sídlem ve Wiesbadenu Rejstř. soud: Wiesbaden, obch. rejstřík, odd. A 4158 DIČ DE 176721242

Osobně ručící výkonná společnice: MEWA Textil-Service SE, Wiesbaden Rejstř. soud: Wiesbaden, obch. rejstřík, odd. B 33491 Představenstvo: Bernhard Niklewitz (CEO), Michael Kümpfel (CCO), Ulrich Schmidt (COO)

Osobně ručící společnice: Gabriele Gebauer MEWA Stiftung, Wiesbaden Nadace se sídlem ve Wiesbadenu Nadační rejstřík: Darmstadt Předseda představenstva: Rolf Beisse, Bernhard Niklewitz

Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o dani z přidané hodnoty: DE 176721242

Obchodný partner vo Vašej krajine je:

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Varšavská 29 Bratislava 831 02

Právní upozornění

Společnost Mewa usiluje o neustálé poskytování správných a aktuálních informací na svých webových stránkách a v případě potřeby tyto stránky průběžně pozměňuje nebo doplňuje bez předchozího upozornění. Přesto spol. Mewa nemůže převzít záruku za jejich správnost, aktuálnost a úplnost. To rovněž platí pro všechny odkazy, které spol. Mewa na svých webových stránkách přímo nebo nepřímo uvádí. Dále spol. Mewa neručí za přímé nebo nepřímé škody v důsledku využití informací obsažených na těchto odkazovaných externích webových stránkách.

Autorská práva

Webové stránky Mewa včetně všech svých součástí, jako jsou texty a obrázky, jsou chráněny autorským právem. Každé jejich využití mimo úzký rámec autorského zákona je bez souhlasu majitele autorských práv nepřípustné. Poskytování obsahu stránek třetím osobám za úplatu není povoleno.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov