Často hľadané

  • Čistiace utierky Mewa
  • Absorpčné olejové rohože

Mewa je rodinný podnik

a priekopník udržateľných textilných služieb v Európe

a priekopník udržateľných textilných služieb v Európe

196 000spoločností v celej Európe využíva naše služby

Inovátor od roku 1908

Našim zákazníkom ponúkame technické a logistické know-how globálneho hráča, ako aj blízkosť a dôverné partnerstvo k spoločnosti s dlhoročnou tradíciou.

pobočiek v 14 krajinách tvorí medzinárodnú Mewa-sieť.

47

zamestnancov zabezpečuje spoľahlivé služby a udržateľné nápady

5 700


Udržateľnosť určuje naše konanie - od roku 1908

Prenájom namiesto kúpy: Naši zákazníci dôverujú v oblasti pracovných odevov a čistiacich utierok kompletným službám spoločnosti Mewa - dokonale udržateľnému obchodnému modelu. Spoločnosť Mewa stanovuje aj štandardy ochrany životného prostredia a šetrenia zdrojov vo výrobe a logistike.

01Úspora vody

Aby sme neznečisťovali životné prostredie, vyvinuli sme vlastný proces prania so špeciálnymi dávkovacími a kontrolnými systémami a v našich práčovniach sme nainštalovali vlastné systémy čistenia odpadových vôd. Vďaka našej kaskádovej technológii sa voda z prania využíva opakovane. V porovnaní so štandardnými pracími procesmi v domácnosti sa nám tak darí výrazne znížiť spotrebu vody a znečistenie životného prostredia.

Úspora sladkej vody až do

50 %

Zníženie vplyvu na životné prostredie o

85 %

02Úprava odpadovej vody

Už v roku 1975 uviedla spoločnosť MEWA do prevádzky prvé zariadenie na úpravu odpadových vôd koncipované vo vlastnej réžii.

Pri čistení odpadových vôd dosahuje Mewa stupeň

99,8 %

03Úspora zdrojov

Aby sme z dlhodobého hľadiska znížili množstvo odpadu, skladujeme naše textílie v opakovane použiteľných obaloch - je to šetrné k zdrojom a životnému prostrediu. To však ešte nie je všetko:

Opakované použitie čistiacej utierky Mewatex až do

50 -krát

Úspora odpadu za rok

85 000 t


Dobrý pocit z udržateľného života.

To, čo sa dnes považuje za mega trend, je v spoločnosti Mewa na dennom poriadku už viac ako 110 rokov: Naše interné procesy navrhujeme tak, aby boli rovnako udržateľné ako náš obchodný model, a neustále pracujeme na tom, aby sme sa v tejto oblasti ešte zlepšili.

01 / 04

Naším cieľom je, aby bola distribúcia úplne neutrálna z hľadiska klímy. Vďaka konceptom udržateľnej mobility, ako sú prvé vodíkové nákladné vozidlá v odvetví a používanie elektrických rozbočovačov a nákladných bicyklov v Berlíne a Hamburgu, otvárame nové možnosti v oblasti distribúcie - a to je len začiatok.


Uvažujme v dlhodobom horizonte, konajme vedome

Sme tu. Pre ľudí, ktorým dodávame priemyselné textílie. Pre ľudí, ktorí s nami pracujú. A pre lokality a komunity, v ktorých sa nachádzajú naše pobočky v celej Európe.

01Spravodlivý zamestnávateľ

Ako tradičnému rodinnému podniku nám veľmi záleží na tom, aby naši zamestnanci - bez ohľadu na to, kde a ako pre spoločnosť Mewa pracujú - pociťovali zmysel, spokojnosť a ocenenie svojej práce.

Zistite viac o kariére v spoločnosti Mewa

02Regionálny záväzok

Považujeme sa za súčasť spoločnosti, za ktorú nesieme zodpovednosť. Preto sa angažujeme prostredníctvom rozmanitých sociálnych a kultúrnych investícií. Podľa tohto princípu koná každá naša pobočka – vo svojom regióne a s ľuďmi, ktorí v ňom žijú.

03Pestrá rozmanitosť hodnôt

Tolerancia, rešpekt, fair play, ľudskosť, otvorenosť svetu: Toto sú hodnoty, ktoré v sebe nosíme ako rodinný podnik a podľa ktorých žijeme každý deň.

04Ekonomická zodpovednosť ako základ

Hodnotovo orientovaný a zdravý rast je pre nás veľmi dôležitý. Veľký význam prikladáme prezieravým investíciám a dôsledne reinvestujeme zisky.

Mewa a 1. FSV Mainz 05

Mewa a 1. FSV Mainz 05
- rovnocenné partnerstvo

Mewa a 1. FSV Mainz 05

Zdieľame naše hodnoty a postoje, a práve preto sme hrdí na to, že štadión klubu Mainz nosí naše meno.


Tkať, prať, opätovne použiť- textilný servis od roku 1908.

Inovatívne nápady a firemná zodpovednosť sú kľúčom k nášmu udržateľnému rastu. Vtedy aj teraz.

Quote Alt
Predstavenstvo skupiny Mewa
Quote Alt
Predstavenstvo skupiny Mewa
Quote Alt

Predstavenstvo skupiny Mewa
Ulrich Schmidt, Bernhard Niklewitz, Michael Kümpfel

Bernhard Niklewitz
Corporate Management (CEO)

Michael Kümpfel
Marketing, Sales & Customer (CCO)

Ulrich Schmidt
Operations (COO)

“Ako flexibilný poskytovateľ riešení pre textilný manažment pracujeme podľa najvyšších štandardov kvality a bezpečnosti. - To je náš sľub. K ľuďom a životnému prostrediu sa správame s maximálnym rešpektom a úctou. - To je naša zodpovednosť. Poznáme potreby trhu a požiadavky našich zákazníkov, ktorým sa venujeme s odvahou, odhodlaním a víziou. - To je náš nárok.”