Používanie cookies

Táto stránka používa cookies. Ďalším používaním tejto web stránky s týmto použitím súhlasíte. Podrobnosti nájdete tu.

Detail__MG_9638.JPG

Ekonomická zodpovednosť

V popredí stojí kvalitatívny rast s orientáciou na hodnoty

Zdravý rast – Ekonomická zodpovednosť v spoločnosti MEWA

Ekonomický rozvoj skupiny MEWA je orientovaný na stabilitu a nepretržitý, zdravý rast. Vďaka mimoriadne nízkej miere zadĺženosti uvádzajú rôzne inštitúcie spoločnosť MEWA do najlepších ratingových tried a získava certifikáty vynikajúcej bonity. Manažment spoločnosti nevsádza na krátkodobú renditu, ale oveľa viac na prezieravé investície do budúcnosti. Pre rodinný podnik MEWA bolo vždy príznačné, že zisky neboli vyplácané, ale investované naspäť do podniku pre jeho ďalší rozvoj. Napríklad v roku 2018 sa takto v rámci spoločnosti investovalo 63 milióna eur do dlhodobého majetku vrátane ekologickej techniky a technológie.

Rozvoj zamestnancov

Rozvoj zamestnancov odráža stabilitu zdravej spoločnosti. Celkový počet zamestnancov v spoločnosti MEWA sa v posledných rokoch konštantne zvyšuje: Po 4 300 (v roku 2011) a 4 500 (v roku 2012) zamestnancoch pracuje pre spoločnosť MEWA v celej Európe viac ako 4 900 pracovníkov.

Zákazníci

V roku 2012 mala spoločnosť MEWA viac ako 165 000 zmluvných zákazníkov, v roku 2014 ich bolo už 172 000 a v roku 2015 viac ako 174 600.

Vývoj obratu

Aj kladný vývoj obratu ukazuje spoločnosť MEWA ako zdravý, stabilný rodinný podnik. S pracovnými a ochrannými odevmi, čistiacim utierkami pre stroje a absorpčnými rohožami na zachytávanie oleja formou prenájmu dosiahla spoločnosť v roku 2016 obrat vo výške 638 miliónov eur. V roku 2017 to bolo 672 miliónov eur a v roku 2018 704 miliónov eur.

AFU-G04-LKW_Panorama-4.tif