_Z__9175-93_Pano.tif

Zodpovednosť za životné prostredie

Náš trvalo udržateľný podiel na lepšej kvalite života

Ekologická, uznávaná a oceňovaná – zodpovednosť za životné prostredie v spoločnosti MEWA

Ochrana životného prostredia a šetrenie zdrojmi sú v spoločnosti MEWA prioritou už viac ako 30 rokov. Našim cieľom pri ochrane životného prostredia je byť lepšími, než to vyžaduje legislatíva. Platí to ako pre výrobné prevádzky, tak aj pre samotné produkty a služby. K našim najdôležitejším úlohám patrí neustály rozvoj ekologickej techniky a technológie. Práve vďaka tomu bol už v roku 1997 náš podnik ako prvý v našom odvetví ocenený medzinárodným ekologickým certifikátom podľa ISO 14001.Našou službou je praktická ochrana životného prostredia. Vďaka princípu opakovaného použitia textilného managementu MEWA predchádzame tvorbe množstva odpadu a šetríme cenné zdroje. Aj pri preprave a skladovaní našich produktov vsádzame na textilné pracie vrecia a kontajnery s dlhou životnosťou.Zodpovedné konanie voči životnému prostrediu garantujeme okrem iného aj ekologickými výrobnými procesmi, rekuperáciou tepla, tepelným zužitkovaním zvyškových materiálov a látok, úpravou odpadových vôd, recykláciou surovín, a v neposlednom rade, technicky dokonalým kaskádovým systémom pre šetrnú spotrebu čerstvej vody. Vďaka tomu sme vždy o krok vpredu pri ochrane životného prostredia a šetrením prírodných zdrojov a minimalizovaním odpadov tak významne prispievame k zachovaniu životného prostredia.


Praktická ochrana životného prostredia Princíp opakovaného použitia MEWA

Naše čistiace utierky sa v závislosti od použitia môžu prať a používať až 50-krát. „Alternatívy“ k čistiacim utierkam sú papier alebo textilné utierky. Tieto však po jednorazovom použití skončia v odpade.

Dobre, že existuje princíp opakovaného použitia. Vďaka tomu je možné ušetriť značné množstvo odpadu.

Aj pri preprave a skladovaní čistiacich utierok a pracovných odevov vsádzame na opakovateľne použiteľné produkty: Odevy dodávame v textilných pracích vreckách.

Pre bezpečné skladovanie a bezpečnú prepravu čistiacich utierok sme vyvinuli vlastný bezpečnostný kontajner MEWA SaCon® s dlhou životnosťou. Aj týmto prispievame k minimalizovaniu odpadov.

Ekologicky uvedomelé opätovného zužitkovanie Šetrenie zdrojov

Šetrenie zdrojov je neoddeliteľnou súčasťou systému environmentálneho manažérstva spoločnosti MEWA. Kvôli tomu sme vyvinuli špeciálny systém opätovného zužitkovania pre vodu na odstreďovanie a pranie: kaskádová technológia. Ešte využiteľná pracia voda z hlavného prania a procesu odstreďovania sa tu filtruje, upravuje a vo viacstupňovom okruhu opätovne zužitkuje v procese prania. Týmto sa až o 50 percent zníži spotreba vody v porovnaní s bežnou metódou. Minimalizované množstvo odpadovej vody odľahčí komunálne čističky odpadových vôd a v konečnom dôsledku aj vodstvo.

Ekologické pranie

Prací prostriedok vyvíja spoločnosť MEWA sčasti sama, aby tak ekonomicky, ale aj ekologicky prispela k ochrane životného prostredia. Biologicky odbúrateľné pracie a pomocné pracie prostriedky sú prostredníctvom špeciálnych dávkovacích a riadiacich systémov prispôsobované stupňu znečistenia textílií. Takto spotrebujeme len také množstvo pracích prostriedkov, ako je nevyhnutné, a dostaneme čistý výsledok.

Vporovnaní s tradičnými metódami prania to znamená až o 85 percent menšie zaťaženie životného prostredia.

Rekuperácia tepla Zmysluplné využívanie energie

Spoločnosť MEWA využíva viacstupňové systémy rekuperácie tepla pre trvalé zníženie spotreby energie. Vďaka takzvaným výmenníkom tepla je energiu z pracích a sušiacich zariadení možné využívať na ohrev vody a prevádzkových priestorov. 

To však ešte nie je všetko: Nečistotu premieňame na energiu. Tepelným zužitkovaním vypraných nečistôt – prevažne použitého oleja z čistiacich utierok – pokrývame až do 80 percent potreby energie pre sušiace a pracie linky pri spracovaní čistiacich utierok. Parné kotle, ktoré sú na to potrebné, sú z dôvodu ochrany životného prostredia vybavené spaľovacími komorami pre spaľovanie pri vysokých teplotách a snímačmi spalín. Odpadový vzduch je odvádzaný až po dôkladnom vyčistení. Vďaka týmto opatreniam ušetrí spoločnosť MEWA približne 7 miliónov litrov vykurovacieho oleja ročne.

Stupeň čistoty 99,8 percent Úprava odpadových vôd

Všetky práčovne spoločnosti MEWA v rámci celej Európy sú zásadne vybavené vlastnou čističkou odpadových vôd. Týmto nad rámec zákonných nariadení a bežných štandardov v odvetí dodržiavame našu zodpovednosť za ochranu vôd. Pri chemickej a fyzikálnej predbežnej úprave odpadovej vody sú z vody v čo najväčšej možnej miere odstránené nečistoty a škodlivé látky. Na úrovni biologického čistenia baktérie rozkladajú uvoľnený objem nečistôt. Vďaka tomu dosahuje spoločnosť MEWA pri úprave odpadových vôd stupeň čistoty 99,8 percent.

Recyklácia surovín v spoločnosti MEWA Zmysluplné opätovné zužitkovanie

Všetky čistiace utierky MEWA trvalo šetria životné prostredie, pretože sú opakovane mnohonásobne použiteľné. Len toto však spoločnosti MEWA nestačí. Ekologické myslenie sa začína už pri výrobe utierok: Vo vlastnej tkáčovni spoločnosti MEWA v Immenhausene sa ročne vyrobí viac ako 100 miliónov čistiacich utierok. Pritom vzniká veľké množstvo bavlnených vlákien. Vysoko moderné zariadenia ich nasávajú a zhromažďujú. Likvidácia vlákien by bola veľká škoda. Ideálne sa hodia, napr. na spracovanie ako izolačný materiál pre automobilový priemysel. Takto sa každý rok opätovne zužitkuje približne 72 ton vlákien.

Zaangažovanosť pre životné prostredie preukazuje spoločnosť MEWA aj používaním recyklovaných vlákien pri výrobe čistiacich utierok. V prípade typu čistiacej utierky MEWATEX® je podiel recyklovaného materiálu vo vlákne každoročne cca 2 000 ton – to predstavuje 50 percent celkového objemu.

To stále nie je dosť. Spoločnosť MEWA dbá dokonca na to, aby lepenkové objímky cievok vlákien boli opakovane použiteľné produkty – vďaka tomu každý rok ušetríme ďalších cca 21 ton odpadu. A fóliový obal paliet na vlákna sa opätovne využíva na prepravný obal utierok.