Pridané do poznámkového bloku

Către memoratorul de articole

Čistiace utierky MEWA - výborné na čistenie, správne skladované, bezpečné pri preprave a hygienicky čisto vypraté

  • Najlepšia čistiaca utierka na svete

    Od roku 2011 sme lídrom v oblasti opakovane použiteľných čistiacich utierok na svetovom trhu.

  • Od robustných až po jemné

    Čistiace utierky MEWA sú dostupné v štyroch rôznych kvalitách – prispôsobené pre účel použitia a Vaše potreby.

  • Absolútne bezpečné a hygienicky čisté

    Na prepravu a skladovanie utierok používame nami vyvinutý bezpečnostný kontajner: SaCon®. Profesionálne pracie postupy úplne ničia zárodky.

Vďaka systému čistiacich utierok MEWA máte vždy poruke vhodnú čistiacu utierku – a už nikdy viac si nemusíte robiť starosti s dopĺňaním a likvidáciou. V dohodnutých intervaloch vám dodáme čisté utierky, odvezieme znečistené a ekologicky ich vyperieme v našich vysoko moderných zariadeniach.
Čistiace utierky MEWA sa perú minimálne 15 minút pri teplotách nad 90 °C. Vďaka tomu si môžete byť istí, že všetky choroboplodné zárodky boli zničené. Inštitút Roberta Kocha pritom čas trvania pre termickú dezinfekciu definuje iba na 10 minút pri teplote 90 °C.

S prenajatými textíliami zaobchádzame v súlade s požiadavkami ochrany pred infekciami, bezpečnosti potravín, hygieny životného prostredia a vody, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zohľadňujeme pritom všetky platné zákony, smernice a normy. Textílie upravujeme schválenými pracími postupmi. To znamená, že existujú predpisy pre úpravu textílií, na dokumentáciu postupu a kontroly výsledku. Kontrolné systémy zabezpečujú, že textílie sú v okamihu ich odovzdania našim zákazníkom zbavené hygienicky relevantných mikroorganizmov vrátane možných choroboplodných zárodkov. Všetky podniky MEWA, ktoré perú pracovné odevy, sú na tento účel certifikované v súlade so systémom RABC.

Prostredníctvom systému MEWA za vás prevezmeme aj logisticky náročné skladovanie a prepravu znečistených čistiacich utierok pri dodržaní predpisov o nakladaní s nebezpečným tovarom. Bezpečnostné kontajnery MEWA SaCon® boli špeciálne vyvinuté na zhromažďovanie, bezpečné skladovanie a prepravu čistiacich utierok MEWA. Je možné ich posúvať na kolieskach, sú  stohovateľné a predstavujú obal na nebezpečný tovar schválený ústavom BAM. Vzduchotesne uzatvárateľné veko kontajnera chráni pred nebezpečenstvom požiaru.

Čo by ste mali vedieť

MEWA je lídrom medzi poskytovateľmi textilných služieb s regionálnym zastúpením

01
MEWA je lídrom medzi poskytovateľmi textilných služieb s regionálnym zastúpením

MEWA úspešne zásobuje malé a stredné podniky. Poskytovateľ textilných služieb radí pri výbere priemyselných textílií a preberá všetky úlohy spojené s úpravou a starostlivosťou vrátane servisu odvozu a dovozu. Zákazníkom to prináša skutočnú úľavu a istotu, že boli splnené všetky relevantné nariadenia a smernice (napríklad vzhľadom na bezpečnosť práce, hygienu alebo ochranu životného prostredia).


Kontaktné osoby v pobočke MEWA dobre poznajú svojich zákazníkov a dokážu ihneď reagovať na požadované zmeny. Vďaka krátkym vzdialenostiam a osobnému kontaktu môže firma MEWA ponúknuť nekomplikovanú a rýchlu optimalizáciu svojich služieb. Vaše kontaktné osoby pochádzajú priamo z daného regiónu. Len v Nemecku na 14 miestach a celkovo v 14 krajinách pôsobia pobočky MEWA a zžili sa s tamojším regiónom, ľuďmi a ich mentalitou.


Malé a stredné podniky tak profitujú z kompetentnosti, vysokej kvality produktov a služieb medzinárodného lídra v odvetví a zároveň si užívajú výhody osobného poradenstva a starostlivosti priamo na mieste. Práve veľkosť firmy MEWA garantuje týmto podnikom dodatočnú istotu v zásobovaní: Ak by v jednej z pobočiek MEWA hrozil nedostatok kapacít, môže za ňu kedykoľvek zaskočiť iná pobočka. 


MEWA je stredne veľký rodinný podnik a spoľahlivý partner 


Aj napriek svojej veľkosti si zachovala ducha a hodnoty typické pre stredne veľké rodinné podniky. K svojim zákazníkom sa správa s rešpektom, dôverou a transparentne. Ceníme si obojstranne čestnú, otvorenú a konštruktívnu komunikáciu – sami seba vnímame ako rovnocenného partnera a spoľahlivého poskytovateľa služieb. Zameranie na osobný servis je charakteristickým znakom všetkých našich zamestnancov.


MEWA pomáha svojim stredne veľkým zákazníkov rozsiahlym know-how v oblasti bezpečnosti práce, predpisov a noriem. Nerobíme pritom rozdiely medzi „veľkými“ a „malými“ zákazníkmi. V centre našej pozornosti stoja ľudia. Naše vzájomné vzťahy sa vyznačujú vysokou mierou plnenia záväzkov a obojstrannou dôverou. To je podstata nášho rodinného podniku.


Každá pobočka spoločnosti MEWA je zároveň aj súčasťou miestneho spoločenstva, ktoré tvoria susedia, zamestnanci a ich rodiny. Kontaktné osoby MEWA pochádzajú z príslušných regiónov a preto dobre vedia, akými témami aktuálne žijú miestni obyvatelia. Ako súčasť tohto spoločenstva sa podieľame na sociálnych projektoch a podporujeme lokálne športové kluby, školy a miestne hasičské zbory. Vážne berieme aj našu zodpovednosť ako podnik zabezpečujúci vzdelávanie. Mladí ľudia u nás majú na výber z viac než 20 profesijných vzdelávacích programov.

Prehľad čistiacich utierok: čistiace utierky, utierky na utieranie, utierky z rúna, univerzálne utierky

02
Prehľad čistiacich utierok: čistiace utierky, utierky na utieranie, utierky z rúna, univerzálne utierky

Či ide o klasické čistiace utierky, utierky na utieranie, utierky z rúna alebo univerzálne utierky – na pracovisku je rozhodujúca vždy čistota. Pokiaľ chcete, aby každé utieranie bolo rýchle a predovšetkým efektívne, potrebujete na každý účel použitia vhodnú utierku. Rozličné povrchy si vyžadujú rozličné typy ošetrenia. Existujú napr. klasické čistiace utierky rôznych materiálov, hrúbok, farieb a veľkostí. Pýtate sa, ktorá čistiaca utierka najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám? Nemusíte si s tým lámať hlavu. Veď sa môžete spoľahnúť na zákaznícky servis MEWA. Osobne a detailne vám poradíme v súvislosti s najrôznejšími čistiacimi utierkami MEWA.


Či sa už rozhodnete pre robustnú MEWATEX® pre každý prípad, silnú MEWATEX® PLUS pre citlivé povrchy, MEWATEX® ULTRA s turbo savosťou na čistenie a leštenie citlivých povrchov alebo pre praktickú PROTEX® utkanú z mikrovlákien, ktorá nepúšťa vlákna – náš komplexný servis vás zásobí vždy včas a spoľahlivo presne takým množstvom čistiacich utierok, aké práve potrebujete. A ak pri praní zistíme, že je nejaká utierka príliš znečistená alebo opotrebovaná, automaticky ju vymeníme za novú.


Systém čistiacich utierok MEWA je dokonalým príkladom kvality „Made in Germany“. Za svoj systém čistiacich utierok a s ním spojené vysoké štandardy kvality získala MEWA opakovane ocenenia a od roku 2011 sa preto taktiež pýšime titulom „Svetový líder na trhu v segmente čistiacich utierok na opakované použitie“. 


Všetky čistiace utierky MEWA sa vyrábajú v našej tkáčovni v Immenhausene (pri meste Kassel). Vybudovali sme tam aj testovacie laboratórium, kde pred začatím ich používania kontrolujeme kvalitu a funkčnosť čistiacich utierok. Čistiaca utierka MEWA je podrobená cca 30tim kontrolám priadze a textílie. Takéto rozsiahle kontroly sú na trhu absolútne jedinečné. 


Spoločnosť MEWA však nevyvinula iba vlastný systém utierok, ale taktiež priebežne inovuje svoj servisný systém. Väčšina procesných zariadení a ekologickej infraštruktúry v našich podnikoch, ako sú pracie linky, sušičky, linky na kontrolu kvality a úpravu odpadových vôd, sú buď výsledkom nášho vlastného vývoja alebo ide o zariadenia renomovaných výrobcov inovované vďaka aplikovaniu know-how firmy MEWA. 


Všetky používané utierky, ktoré sa perú v našich závodoch, pred ich opätovným dodaním zákazníkom kontrolujeme z hľadiska kvality. Utierky sa skladujú a prepravujú v nami vyvinutých bezpečnostných kontajneroch SaCon. Tieto nádoby určené na skladovanie a prepravu utierok spĺňajú požiadavky pravidiel profesijného združenia a vyhovujú predpisom Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR – Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).


Pokiaľ ide o čistiace utierky, je MEWA vďaka viac ako 110 rokom expertízy v tejto oblasti vskutku kompetentným partnerom. Čistiace utierky, utierky na utieranie, utierky z rúna alebo univerzálne utierky? Dodáme vám vhodnú čistiacu utierku podľa vašich želaní a potrieb, pričom je jedno, kde váš podnik sídli a akú veľkú má spotrebu čistiacich utierok.

Odolné utierky na čistenie strojov podrobnejšie

03
Odolné utierky na čistenie strojov podrobnejšie

Správne čistenie strojov, prístrojov a častí výrobných priestorov v priemyselných a remeselných podnikoch je nepredstaviteľné bez utierok na čistenie strojov. Akým spôsobom sa však dajú najlepšie odstrániť rôzne druhy nečistôt? Utierky na čistenie strojov ponúkame v rôznych verziách, v prvom rade pritom rozlišujeme tkané a netkané textílie. Tkané utierky na čistenie strojov sú vyrobené z hrubých priadzí. Netkané čistiace utierky sa rozlišujú na základe tvorby rúna – existuje napríklad prepichované rúno, rúno z náhodne usporiadaných vlákien alebo rúno vyrobené spunláciou (spevnené vodným prúdom). Ide o zmesi z prírodných vlákien ako bavlna, ľan či bambus a syntetických vlákien ako polypropylén a polyester.Utierky na čistenie strojov všetkých možných verzií však musia zakaždým vykazovať silnú savosť, pevnosť proti roztrhnutiu, stálosť tvaru a dlhú životnosť. Ak nespĺňajú jedno z týchto kritérií, alebo pokiaľ ich už nespĺňajú po použití, zamestnanci ich viac nepoužívajú. Uprednostnite preto čistiace utierky na opakované použitie s praktickým kompletným servisom. Získate tým nielen tie najlepšie čistiace utierky na využitie v priemysle, remeselných prevádzkach a dielňach, ale tiež pravidelné pranie utierok už zahrnuté v cene. Ak nejaká z utierok po vypraní nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám MEWA, potom ju jednoducho vymeníme za novú.MEWA kladie dôraz na trvalú udržateľnosť, odfiltrujeme pri praní špinavých čistiacich utierok nečistoty, ktoré neskôr termicky zhodnocujeme. Ani bavlnené uzlíky, ktoré vznikajú pri produkcii našich čistiacich utierok, neputujú na smetisko, ale používajú sa ako izolačný materiál v automobilovom priemysle.Používate utierky hlavne na odstraňovanie oleja? Handry zamastené od oleja je nutné ekologicky likvidovať, navyše sa na ne vzťahujú osobitné predpisy pre prepravu a skladovanie, pretože ide o nebezpečný tovar. Podniky to často stavia pred veľké logistické výzvy a spôsobuje dodatočné náklady. Máme pre vás tip: čistiace utierky MEWA na opakované použitie s praktickým kompletným servisom. Vďaka tomu zostanú čisté nielen vaše stroje a zariadenia, ale aj životné prostredie. Vo svojich procesoch profesionálne riadime likvidáciu, skladovanie aj logistiku.Okrem iného: každú našu utierku na čistenie strojov tkáme vo vlastnej tkáčovni v Immenhausene. Za sekundu tu na vysokotechnologických tkacích strojoch vyrobíme päť nových utierok, za deň zhruba 660 000 kusov! Ročne to zodpovedá množstvu väčšiemu než 100 miliónov čistiacich utierok. Aby sme zaistili, že naše utierky vyhovujú našim vysokým štandardom, kontinuálne preverujeme ich kvalitu.

Dajú sa čistiace handry prať a čistiť?

04
Dajú sa čistiace handry prať a čistiť?

Poslanie všetkých čistiacich a univerzálnych utierok je zrejmé – majú za úlohu čistiť. Po ich použití sa však nevyhnete otázke, čo urobiť so špinavými handrami? Rady na internete týkajúce sa prania čistiacich utierok odporúčajú: „zahriať v mikrovlnke“ až po „vložiť do kúpeľa v studenej vode“. Zoznam dobre mienených rád pre domácnosti je obšírny. Inteligentná pomoc ale vyzerá úplne inak: čistiace utierky na opakované použitie so systémom prenájmu. Vďaka tomu sa už nikdy nemusíte zamýšľať nad problematikou prania a čistenia handier, pretože pri prenájme čistiacich utierok MEWA máte istotu, že budete mať po ruke vždy čisté utierky.O starostlivé a dôkladné vyčistenie sa postará náš sofistikovaný systém prania. Dôkladné odstránenie viditeľných znečistení zvládame rovnako dobre ako likvidáciu neviditeľných mikroorganizmov relevantných pre hygienu a anorganické kontaminácie. Priebežne pritom zohľadňujeme najnovšie poznatky vedy a výskumu. Úzko komunikujeme s odborníkmi na textil a s relevantnými spolkovými úradmi a inštitúciami, ako je Inštitút Roberta Kocha (RKI).Čistiace utierky obdobne ako všetky ostatné textílie upravujeme pomocou schválených pracích postupov. To znamená, že existujú predpisy pre úpravu textílií, na dokumentáciu postupu a kontroly výsledku. Kontrolné systémy zabezpečujú, že textílie sú v okamihu ich odovzdania našim zákazníkom zbavené hygienicky relevantných mikroorganizmov vrátane možných choroboplodných zárodkov.Pre vás to znamená, že máte vždy k dispozícii čisté utierky. Pretože po každom praní podrobujeme všetky čistiace utierky vizuálnej kontrole. Výrazne znečistené a roztrhnuté utierky ručne vyraďujeme. Navyše kontrolujeme ich hmotnosť. Príliš ťažké (zažraté nečistoty) a príliš ľahké utierky (opotrebovenie) vylučujeme z kolobehu. Nakoniec ešte utierky skontrolujeme detektorom kovov na zistenie kovových zvyškov a v prípade nutnosti ich vytriedime.

Tie najlepšie čistiace utierky pre priemysel a dielne

05
Tie najlepšie čistiace utierky pre priemysel a dielne

Všade tam, kde sa ťažko pracuje, nevznikajú len kovové špony, ale tiež kvapká olej, roztierajú sa tuky a neustále na každom rohu vzniká neporiadok a špina. Vtedy je skvelé, ak máte poruke vhodné čistiace handry alebo čistiace utierky na použitie v priemysle a dielňach, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť. Ešte lepší pocit zažijete, keď sa pritom vôbec nemusíte starať o dopĺňanie čistých utierok.


Handra pre dielne a autoservisy: výborne saje tuky a oleje

Servisné, údržbové, opravné a diagnostické práce patria medzi všedné činnosti v dielňach. Využitie v nich nájde nielen náradie, ale tiež hromada čistiaceho materiálu, aby bolo možné odstraňovať špinu a nečistoty, ako aj oleje a tuky. MEWA má v sortimente priemyselné utierky, ktoré výborne sajú tuky a oleje a zároveň sú jemné pri leštení a starostlivosti.Napríklad MEWATEX® – dokonalá univerzálna čistiaca utierka. Váži len cca 40 gramov, no napriek tomu dokáže bez problémov absorbovať až 90 ml kvapalín. Vyskúšajte to. MEWATEX® môžete za výhodnú cenu testovať 2 mesiace vrátane kompletného servisu. Pokiaľ budete spokojní, môžete tento test kedykoľvek zmeniť na zmluvu o nájme.Najprv ich otestujte, potom si ich prenajmite – tu prejdite priamo k nášmu testu čistiacich utierok MEWA


Priemyselné čistiace handry: odolné pri kontakte so šponami a olejom

Potrebujete ich každodenne, musíte ich mať vždy poruke a to vždy nepoužité a čisté: priemyselné čistiace handry, ktoré toho znesú veľa. Sú robustné, zvládajú špony a olej, sú odolné a savé. Nezáleží pritom na tom, o aký druh stroja ide. Všetky musia byť čisté. Na tento účel slúžia čistiace utierky MEWA – k dispozícii sú v rôznych akostiach tkanín a pre rozličné potreby a oblasti použitia.Savé a odolné utierky MEWATEX® spoľahlivo odstránia oleje, farby, rozpúšťadla a tuky. Pre citlivé povrchy ponúkame utierku MEWATEX® PLUS. Šetrne a jemne odstraňujú nečistoty v odvetviach sieťotlače, úpravy a spracovania povrchov a jemnej mechaniky. Je vyrobená z kvalitnej bavlny a vďaka svojmu úzkemu spôsobu tkania takmer vôbec nepúšťa vlákna. Tretia čistiaca utierka je MEWATEX® ULTRA. Používa sa všade tam, kde sú potrebné pokiaľ možno bezprašné povrchy. Napríklad pri finálnych povrchových úpravách, v elektrotechnike a vzduchotechnike, pri práci na pneumatických zariadeniach a v automobilovej oblasti. V optickom, elektrickom a potravinárskom priemysle sa najčastejšie používa čistiaca utierka PROTEX®. Je určená na mimoriadne jemné čistenie absolútne citlivých povrchov – bezo zvyšku odstraňuje mastné stopy a otlačky prstov. Potrebujete priemyselné čistiace handry, ktoré odolajú šponám a olejom? Aj v tomto prípade predstavujú čistiace utierky MEWA správnu voľbu. A to najlepšie nakoniec: všetky naše priemyselné čistiace utierky dostanete exkluzívne s naším praktickým kompletným servisom, čo znamená, že v cene budete mať aj odvoz, pranie a dovoz. Pre zákazníkov firmy MEWA máme v ponuke dokonca aj vhodné čistiace príslušenstvo, ktoré si zakúpite priamo tu.


Čistiace utierky pre tlačiarne

Katalógy, hlavičkové papiere alebo vysokolesklé brožúry – v každej tlačiarni prevláda snaha o dosiahnutie tých najlepších výsledkov. Základnými predpokladmi každej dobrej tlačiarenskej práce sú presnosť a starostlivosť. Na to potrebujete nielen bezchybnú tlačiarenskú dosku, ale taktiež absolútne čistý tlačiarsky stroj. Je užitočné, keď sa môžete spoľahnúť na precíznu čistiacu utierku. Zoznámte sa s našimi čistiacimi utierkami pre tlačiarne. Na čistenie farbiacich valcov sa hodí napríklad robustná univerzálna čistiaca utierka MEWA MEWATEX®. Je savá a odolná, utiera spoľahlivo a poriadne – navyše umožňuje výrazne zredukovať čas potrebný na čistenie v porovnaní s bežnými papierovými utierkami. Špeciálna priadza v savej tkanine zaručuje vysokú schopnosť nasať tekutiny tak, ako to požaduje tiež norma DIN 61651. Záver: Ak potrebujete prvotriedne čistiace utierky pre tlačiarne, potrebujete MEWATEX®.„Naši zamestnanci oceňujú čistiace utierky MEWATEX® a dávajú im 100-percentnú prednosť v porovnaní s alternatívnymi čistiacimi utierkami z papiera.“


Herbert Hajek – tlačiareň agensketterl, zákazník firmy MEWA

Savé čistiace utierky z bavlny

06
Savé čistiace utierky z bavlny

Položili ste si už niekedy otázku, prečo sú savé čistiace utierky práve z bavlny? Akostná bavlna je pre svoju osobitnú štruktúru a úzky spôsob tkania na rozdiel od iných látok obzvlášť dobre savá. Bavlník je jedna z najstarších kultúrnych rastlín na svete. Pre textilný priemysel je jednoducho nenahraditeľná a momentálne patrí tiež k preferovaným materiálom pri výrobe kvalitných čistiacich utierok. Okrem silnej savosti sa bavlna oproti umelým vláknam vyznačuje aj dobrou odolnosťou proti oderu a oteru. Navyše má hladšie, jemnejšie vlákna, ktoré zanechávajú na pokožke veľmi príjemný pocit. Bavlna nehryzie a vyvoláva menej alergických reakcií.Prečo ju ľudia tak radi používajú? Vyznačuje sa extrémne jednoduchou údržbou, je pružná a mimoriadne trvanlivá. To z nej robí dokonalý materiál pre čistiace utierky.MEWA už viac ako 100 rokov vyrába vo vlastnej réžii utierky z bavlny a mikrovlákien. Dbáme pritom tak na konštantne vysokú kvalitu, ako aj na trvalú udržateľnosť. Bavlna predstavuje pre naše čistiace utierky ideálnu textíliu, najmä preto, že prírodné vlákna nestrácajú svoje pozitívne vlastnosti ani po opakovanom praní. Okrem toho používame len dlhé vlákna, ktoré sú nesmierne odolné a takmer netvoria žmolky.MEWATEX® je robustná univerzálna čistiaca utierka pre priemyselné a remeselné odvetvia. Je odolná a to aj voči oderu a navyše absolútne spoľahlivá aj pri manipulácii s olejmi, farbami, rozpúšťadlami a tukmi. Zároveň sa vynikajúco hodí pre mokré čistenie hladkých povrchov bez zanechania zvyškov.Naproti tomu MEWATEX® PLUS je jednou z našich najsavejších bavlnených čistiacich utierok. Je schopná nasať niekoľkonásobok svojej hmotnosti a je nesmierne šetrná a jemná voči povrchom.Ďalšia mimoriadne jemná čistiaca utierka je MEWATEX® ULTRA a používa sa predovšetkým na citlivé povrchy (napr. lakované povrchy). Je enormne savá a prakticky nepúšťa vlákna.Pre dokonalé odstraňovanie mastných stôp a odtlačkov prstov z hladkých povrchov bezo zvyškov je vhodná čistiaca utierka PROTEX®, ktorá je utkaná z mikrovlákien.

Čistiace utierky z mikrovlákien, ktoré nepúšťajú vlákna (mikrovláknové utierky)

07
Čistiace utierky z mikrovlákien, ktoré nepúšťajú vlákna

Alternatívou bavlnených utierok sú mikrovláknové utierky. Mikrovlákno sa v Európe používa od 70. rokov. Má pritom široké využitie – od priedušného športového oblečenia až po mikrovláknové utierky. Mikrovláknová utierka sa neskladá, ako sa najprv zdá  z jednotlivých vlákien, ale väčšinou z multifilamentovej priadze. Mikrovláknové utierky sa vyznačujú vysokým počtom očiek, čo im umožňuje optimálne zachytávať nečistoty. Pre dosiahnutie skvelých výsledkov čistenia nepotrebujete pri používaní utierok z mikrovlákien veľa vody.Mikrovláknová utierka má oproti výrobkom z froté alebo umelých vlákien aj veľa ďalších predností. Je ľahšia, ale súčasne pevnejšia, odolnejšia proti roztrhnutiu a trvanlivejšia. Čistiace handry z mikrovlákien obvykle nepúšťajú vlákna.Univerzálna utierka MEWA PROTEX® kombinuje hneď niekoľko atribútov mikrovlákien. Má vysokú savosť, prakticky nepúšťa vlákna a je mimoriadne trvanlivá. Vďaka tkanine z mikrovlákien je vhodná na ošetrenie, čistenie a finálne úpravy hladkých a citlivých plôch, ako sú napríklad lakované povrchy. Vďaka tomu sú mikrovláknové utierky nenahraditeľné v odvetví optiky, elektroniky, potravinárstve, výrobe nábytku, automobilovom priemysle a v dielňach.

Čistiace handry zo starých tričiek – oplatí sa to?

08
Čistiace handry zo starých tričiek – oplatí sa to?

Najprv by sme si mali položiť otázku: Čo vlastne sú trikotové čistiace handry? Trikot nie je tkanina. Je to špeciálny typ úpletu, ktorý sa skladá prevažne zo starých tričiek, mikín, tielok a iných bavlnených textílií. Pre každodenné práce je zväčša postačujúci. Objednáva sa vo veľkých množstvách, potom sa použije, vyperie a jedného dňa vyhodí. Nezriedka ich nájdeme tiež pri čistení strojov a v dielňach, kde sa dostávajú do kontaktu s olejmi, tukmi a inými mazivami. Najprv to znie prakticky, ideálne to ale nie je. Pretože práve v suchom stave sa jednotlivé vlákna uvoľňujú rýchlejšie a to môže znížiť savosť. Navyše trikotové handry nebývajú obvykle príliš trvanlivé.Náš tip: Myslite dlhodobejšie. Čistiace utierky MEWA ponúkame pre každú oblasť použitia a v najvyššej kvalite. Okrem toho ich možno až päťdesiatkrát použiť. Spravíte tak dobrý skutok pre životné prostredie, ušetríte peniaze a nemusíte si s ničím robiť starosti, pretože vás včas zásobíme čistými čistiacimi utierkami. Naše služby zahŕňajú pranie a starostlivosť o znečistené utierky, ich výmenu a aj ich likvidácia je pritom v cene. Nie je náhoda, že patríme k svetovej špičke v oblasti opakovane použiteľných čistiacich utierok!

Prečo je opakované použitie lepšie než jednorazové?

09
Prečo je opakované použitie lepšie než jednorazové?

Najdôležitejšou úlohou čistiacich utierok je spoľahlivo a bezchybne čistiť. Znie to v prvom okamihu pomerne jednoducho, keď sa tým ale začneme zaoberať dôkladnejšie, rýchlo zistíme, že ide o nanajvýš komplexnú tému. Aký je rozdiel medzi univerzálnou a špeciálnou utierkou? Je mokré čistenie efektívnejšie než suché? Aká utierka je vlastne vhodná pre daný povrch? A predovšetkým: Ako to vyzerá so životným prostredím a trvalou udržateľnosťou po vyhodení čistiacej utierky? Tieto body sú pre nás podstatné. Porovnávali ste už niekedy jednorazové utierky s tými na opakované použitie? Máme pre vás najdôležitejšie argumenty.


Produkt na opakované použitie z Nemecka

Čistiace utierky MEWA sa vyrábajú výhradne v našej vlastnej tkáčovni v Immenhausene uprostred Nemecka. MEWA je viac ako 110 rokov lídrom na trhu s opakovane použiteľnými čistiacimi utierkami. Aktuálne MEWA ročne vyperie viac ako 1 miliardu čistiacich utierok pre zhruba 188 000 zmluvných zákazníkov.Opakované použitie šetrí čas a peniaze


V remeselnej výrobe alebo v priemysle, pre zariadenia, nástroje alebo stroje – čistiace handry sa uplatnia každý deň znova a znova. Jednorazové utierky v kotúčoch, čistiaci papier alebo jednorazové čistiace handry sú na prvý pohľad pomerne praktické – stačí ich použiť a vyhodiť. Ako to však vyzerá s logistikou? Veď musíte mať poruke vždy nový čistiaci papier. To znamená, že budete potrebovať miesto pre zásoby. A kto sa postará o odbornú likvidáciu, hlavne pri utierkach zamazaných olejom alebo napustených rozpúšťadlami? Počas prepravy sú považované za nebezpečný náklad a vyžaduje sa, aby sa s nimi manipulovalo a likvidovali sa podľa noriem.Keď sa rozhodnete pre čistiace utierky MEWA na opakované použitie, dostanete nielen tie najlepšie utierky, ale taktiež skvelý kompletný servis.To znamená, že vy budete utierky – či už bavlnené alebo z mikrovlákien – používať, my ich vyzdvihneme, odborne a s ohľadom na životné prostredie vyperieme, v prípade potreby vymeníme a naši servisní vodiči ich následne včas dopravia späť k vám. Bezpečné skladovanie a preprava? Aj o to sa postaráme. Systém opakovaného použitia vám v konečnom dôsledku ušetrí čas a peniaze, pretože sa o všetko postaráme my. Všetky služby tak dostanete prakticky a pohodlne z jednej ruky. Okrem toho systém opakovaného použitia čistiacich utierok MEWA umožňuje aj jasné plánovanie nákladov v tejto oblasti spotrebného tovaru a navyše sa zbavíte dodatočných nákladových položiek za dispozíciu, uskladnenie a likvidáciu.


Opakované použitie chráni životné prostredie

Opakovane používané textílie zaťažujú životné prostredie menej ako jednorazové materiály a v súlade s princípom obežnej ekonomiky podporujú trvalo udržateľné zaobchádzanie s cennými zdrojmi. Porovnania systémov a ekologické audity ukazujú, že jednorazové utierky vykazujú oproti princípu opakovaného použitia firmy MEWA päťkrát až osemkrát vyššiu spotrebu. Pre podniky, ktoré si chcú vylepšiť svoju ekologickú bilanciu, ide tým pádom o nepriestrelný argument.Už v roku 1997 sme boli ocenení medzinárodným ekologickým certifikátom podľa ISO 14001. Princíp opakovaného použitia produktov MEWA umožňuje napríklad zabrániť vzniku značného množstva odpadu. Zatiaľ čo čistiaci papier a jednorazové čistiace handry končia po jedinom použití na smetisku, dajú sa naše čistiace utierky v závislosti od použitia až 50-krát oprať a opäť použiť. Ročne utkáme viac ako 100 miliónov utierok. Práve preto nesmieme zabúdať ani na životné prostredie. V priebehu produkcie, v rámci systému našich služieb, pri všetkých procesných krokoch dbáme na trvalú udržateľnosť a šetrný prístup k životnému prostrediu. Tepelné zhodnocovanie zvyškových látok, úprava odpadových vôd, recyklácia surovín a premyslený kaskádový systém – to je len zopár príkladov nášho zodpovedného zaobchádzania so životným prostredím.Ani zvyšky priadze z našich čistiacich utierok neputujú do odpadu, pretože ich recyklujeme. Každý rok týmto spôsobom využijeme takmer 2000 ton priadze pri ďalšej výrobe! Nezabúdame ani na dutinky cievok priadze a ich fóliové obaly, ktoré využívame na balenie našich čistiacich utierok pri preprave.Všetky čistiace utierky perieme šetrne voči životnému prostrediu, vodu z hlavného prania a pláchania, ktorú možno ďalej využiť, filtrujeme a opäť zhodnocujeme v niekoľkých stupňoch v procese prania. Odpadová voda z našich práčovní sa v našich vlastných čistiarňach odpadových vôd na 99,8 % zbaví všetkých nečistôt ešte pred opustením našich závodov. V tomto prípade dokonca prekračujeme rámec požiadaviek príslušných zákonných ustanovení. Keď je utierka opotrebovaná, termicky ju zhodnotíme.Takto získavame až 80 % všetkej energie potrebnej pre sušičky a pracie linky! Ani tým však naše snahy o ochranu životného prostredia nekončia. S cieľom zachovať životné prostredie a ochrániť zdroje dôsledne pracujeme na nových, ešte modernejších a ekologickejších technológiách.Tu sa dozviete, ako sa firma MEWA stavia k svojej zodpovednosti za životné prostredie.


Zhrnutie

Keď všetko zhrnieme, je výsledok porovnávania jednorazového a opakovaného používania jasný. Opakované použitie víťazí oproti jednorazovým systémom s kotúčmi čistiacich utierok a čistiacim papierom hneď v niekoľkých bodoch:1. Prvotriedna odolnosť proti roztrhnutiu – lepšia čistota, vyššia bezpečnosť


V porovnaní so všetkými, na trhu dostupnými jednorazovými produktmi sa utierky MEWA vyznačujú neprekonateľnou odolnosťou proti roztrhnutiu.2. Najvyššia savosť – lepšia manipulácia, nižšia spotreba


Testy preukázali, že na odstránenie rovnakého množstva kvapaliny potrebujete 3- až 5-krát toľko jednorazových utierok než utierok MEWA.3. Rýchlejšia absorpcia kvapalín – plynulejšia práca, menej šmúh


Mimoriadne rýchlo absorbuje kvapaliny najmä utierka MEWATEX® Ultra, ktorá zanecháva povrchy už po jednom utretí ozaj čisté.4. Individuálna spotreba – bez nutnosti skladovania, presná dispozícia


Systém čistiacich utierok MEWA vám poskytne zakaždým také množstvo čistiacich utierok, aké naozaj potrebujete. Navyše sa vás ani netýkajú výdavky na ich likvidáciu.5. Efektívne využitie – opakované použitie, dlhšia životnosť


Utierky MEWA sú robustné v každodennom nasadení a možno ich až 50-krát vyprať.6. Univerzálne možnosti použitia – jeden materiál, tisíc oblastí použitia


MEWA ponúka čistiace utierky v 4 kvalitách, čím pokrýva všetky oblasti použitia.7. Lepšia ekologická bilancia – menej odpadu, nižšie zaťaženie životného prostredia


Opakované používanie je totiž lepší spôsob tak z ekologického, ako aj z ekonomického hľadiska.8. Optimálna pomoc v prevádzke – nižšia náročnosť, menej povinností, nižšie náklady


Súčasťou kompletného servisu MEWA je tiež to, že sa postaráme o povinnosti spojené s nakládkou, označovaním a likvidáciou.9. Bezpečná manipulácia s nebezpečnými látkami v prevádzke – jeden kontajner SaCon, 100 % bezpečnosť


MEWA svojim zákazníkom dodáva primerané množstvo špeciálne vyvinutých bezpečnostných kontajnerov (SaCon). V týchto nádobách sa po použití skladujú špinavé čistiace utierky a absorpčné rohože na olej. Je to záruka lepšieho poriadku a tiež zvýšenej bezpečnosti, keďže SaCon je vyrobený z plastu, ktorý sa nevznieti a je vybavený hermeticky uzatvárateľným vekom. Vo vnútri sú čistiace utierky zamastené od oleja v bezpečí. MEWA preberá povinnosti prepravcu nebezpečného tovaru podľa §9 GGVSE/ADR.

Čo sa viac oplatí – prenajať alebo kupovať čistiace handry?

10
Čo sa viac oplatí – prenajať alebo kupovať čistiace handry?

Prenájom či kúpa – nielen pri veľkých investíciách napr. do strojov, vozového parku alebo nehnuteľností má zmysel vopred všetko podrobne preskúmať. Aj keď ide len o čistiace utierky, mali by ste porovnať a zvážiť výhody a nevýhody.


1. Výber

Rozličné typy znečistenia si vyžadujú odlišný typ čistiacich utierok. S rôznymi vlastnosťami a variantami materiálov. Ak sa rozhodnete pre kúpu čistiacich handier, mali by ste presne vedieť, ktoré konkrétne a v akom množstve budete potrebovať. Pokiaľ sa však rozhodnete si ich prenajať, máte s firmou MEWA po svojom boku partnera, ktorý vám od samého začiatku kompetentne poradí. Ukážeme vám rôzne kvality našich čistiacich utierok. Najskôr ich úplne jednoducho a pohodlne môžete otestovať a potom spoločne určíme, ktorú čistiacu utierku a v akom množstve potrebujete. Samozrejme sú kedykoľvek a bez problémov možné úpravy.


2. Dopĺňanie, zber, skladovanie, hygienicky čisté pranie, preprava

Pri kúpe čistiacich handier sa sami musíte postarať o ich dopĺňanie. Musíte ich včas objednať a budete potrebovať miesto na uskladnenie tovaru. V prípade prenájmu je zásobovanie vysokokvalitnými čistiacimi utierkami úplne automatické, presné a pravidelné. Navyše sa znečistené handry z dôvodu obsahu olejov a tukov nesmú skladovať voľne a musia sa likvidovať oddelene.MEWA dodáva čistiace utierky v praktickom bezpečnostnom kontajneri MEWA SaCon®. Tieto obaly pre nebezpečné látky s označením UN sú zhotovené z obzvlášť stabilného, vysokomolekulárneho nízkotlakového polyetylénu, dajú sa vzduchotesne uzatvoriť a prakticky posúvať či stohovať.„Vďaka kontajnerom na čistiace utierky to tu vyzerá správne upratané.“Naskytne sa vám úplne iný pohľad ako predtým, keď sme tu mali hromady jednorazových utierok.“RUHFUS GmbH, zákazník firmy MEWAV bežný pracovný deň hodíte znečistené utierky jednoducho do kontajnera SaCon®. My naplnené kontajnery včas a pravidelne vyzdvihneme, čistiace utierky ekologicky a hygienicky vyperieme, podrobíme kontrole akosti a následne vám opraté čistiace utierky opäť včas a spoľahlivo doručíme v kontajneri MEWA SaCon®. Keď je nejaká utierka poškodená alebo opotrebovaná, zadarmo ju vymeníme.Zistite viac o tom, prečo je SaCon® tým najlepším riešením pre skladovanie a prepravu vašich čistiacich utierok


3. Likvidácia

Faktom zostáva, že špinavé čistiace utierky nie sú považované za odpady v zmysle obežnej ekonomiky a zákona o odpadoch. Je jedno, či na utierkach zostal olej alebo mazivo, farba alebo lak – použitý čistiaci materiál, ktorý je znečistený chemikáliami škodlivými pre zdravie alebo životné prostredie resp. môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru či výbuchu, sa v žiadnom prípade nesmie likvidovať ako bežný odpad. Ak si prenajmete čistiace utierky od firmy MEWA, nemusíte sa zaoberať likvidáciou, zhodnocovaním a ani príslušným dokazovaním. Navyše preberáme taktiež povinnosti prepravcu nákladu podľa predpisov pre prepravu nebezpečných látok (ADR).

4. Životné prostredie a trvalá udržateľnosť

Prenájom čistiacich utierok znamená nielen časovo a finančne úsporné riešenie, ale tiež rozhodnutie v prospech životného prostredia. Každú čistiacu utierku MEWA možno až 50-krát opätovne použiť. V porovnaní s jednorazovými čistiacimi handrami, ktoré ihneď po použití vyhodíte, tak ušetríte množstvo odpadu.A teraz všetky uvedené body spočítajte presne tak, ako to v roku 1908 spravil Hermann Gebauer. Vtedy vládli v nemeckých továrenských halách neporiadok a špina, ktoré strpčovali robotníkom život. Stroje sa v tých dobách čistili starými handrami alebo čistiacou bavlnou. Veľmi účinné to však nebolo. Pán Gebauer mal ale geniálny nápad: ponúkať utierky na čistenie strojov – vrátane kompletného servisu. A čo z tohto nápadu vzišlo? MEWA – firma, ktorá je dnes v tomto segmente svetovou špičkou. Ponúka prenájom čistiacich utierok s praktickým systémom opakovaného použitia. Šetrne voči životnému prostrediu, prakticky a výhodne. Kontaktujte nás, pripravíme pre váš podnik na mieru šitú ponuku a vy určite rýchlo pochopíte: Prenájom sa oplatí – z každého uhla pohľadu.


5. Právna bezpečnosť

MEWA preberá riadne čistenie použitých čistiacich utierok. Zákazník tak má istotu, že budú dodržané všetky smernice týkajúce sa životného prostredia. Využívanie systému čistiacich utierok MEWA zbavuje podniky povinnosti viesť dokumentáciu o likvidácii a recyklácii. A naviac: pokiaľ čistiace utierky MEWA zostávajú súčasťou servisného kolobehu, nepredstavujú odpad v zmysle európskej legislatívy o odpadoch.

Putztücher

Najprv vyskúšajte, potom prenajímajte - Systém čistiacich utierok na skúšku

Máme nielenže najlepšiu čistiacu utierku, ale aj ten najlepší servis. Neveríte nám? Oboznámte sa s našimi opakovane použiteľnými čistiacimi utierkami MEWA počas nášho testu služieb. Ponúkame Vám test našej služby až na dva mesiace.