MTR_Teilereiniger_1200x1200.png
Dodanie a inštruktáž
MTR_Soforthilfe_1200x1200.png
Okamžitá pomoc
MTR_reinigung_1200x1200.png
Čistenie a odstraňovanie kalu
MTR_fluessigkeit-wechseln_1200x1200.png
Výmena kvapaliny
MTR_verschleiss_1200x1200.png
Výmena pri opotrebovaní

Dodanie a inštruktáž

Zamestnanec spoločnosti MEWA Vám v dohodnutom termíne dodá umývací stôl BIO-CIRCLE, uvedie ho do prevádzky a vysvetlí Vám ako sa používa a ako funguje.

Okamžitá pomoc

Pokiaľ by došlo k poruche, technické vybavenie bude vymenené do 24 hodín.

Čistenie a odstraňovanie kalu

Nerozložiteľný materiál sa hromadí ako kal. V rámci čistenia zariadenia ho pravidelne odstránime.

Výmena kvapaliny

K nášmu servisu patrí aj pravidelné dopĺňanie čistiacej kvapaliny.

Výmena pri opotrebovaní

V dohodnutých intervaloch vykonáme technickú údržbu a bezplatne vymeníme opotrebované diely.

Praktický, ekologický a zdravotne nezávadný – náš systém pre čistenie súčiastok

So systémom MEWA pre čistenie súčiastok sa môžete pohodlne usadiť. Výmena filtra, dopĺňanie čistiacej kvapaliny a výmena opotrebovaných dielov sú problémy, ktoré patria do minulosti.

Prenájom funguje úplne jednoducho a ponúka Vám množstvo výhod: Po úvodnej dodávke MEWA čističa súčiastok BIO-CIRCLE uvedie servisný pracovník spoločnosti MEWA umývací stôl so štetcom do prevádzky vo Vašom podniku, vysvetlí Vám používanie a princíp fungovania. V dohodnutom intervale údržby potom vykonáme komplexný servis prístroja. Čistiacu kvapalinu dolejeme na optimálnu výšku hladiny, vymeníme filtre. Opotrebované diely samozrejme vymeníme bezplatne – v prípade potreby budú diely vymenené do 24 hodín. Týmto je zaručený optimálny čistiaci výkon, nemáte žiadne náklady na údržbu a Vaši zamestnanci môžu spoľahlivo pracovať.