Často hľadané

  • Čistiace utierky Mewa
  • Absorpčné olejové rohože

Zásady ochrany osobných údajov na stránkach sociálnych médií

1 Ako zaobchádzame s osobnými údajmi?

Ochrane a bezpečnosti osobných údajov prikladáme veľký význam. Vaše osobné budeme spracúvame v súvislosti s našimi aktivitami na sociálnych médiách pri dodržaní príslušných právnych predpisov o ochrane údajov. Podliehame pritom predovšetkým ustanoveniam európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a tiež spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG), pokiaľ spracúvame osobné údaje.

Chceme posilniť dôveru používateľov v našu ponuku a z toho dôvodu otvorene zverejňujeme nakladanie s osobnými údajmi a podrobne vás informujeme o druhoch spracúvania vašich údajov, ako aj o vašich právach. V týchto zásadách ochrany osobných údajov špecifických pre sociálne médiá sa dozviete, aké osobné údaje sa zaznamenávajú počas účasti na našich aktivitách na sociálnych sieťach a ako sa s týmito údajmi a informáciami nakladá.

2 Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?

Sme radi, že navštevuje stránky sociálnych médií spoločnosti MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG (John-F.-Kennedy-Straße 4, 65189 Wiesbaden, telefónna centrála: +49 611 7601-0, fax: +49 611 7601-361, E-mail: info@mewa.de). Spoločnosť MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG (ďalej len: Mewa, resp. my) je súčasťou skupiny podnikov Mewa s pobočkami v Nemecku a ďalších európskych krajinách.

Zodpovednú osobu našej spoločnosti môžete kontaktovať na adrese:

MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG Zodpovedná osoba John-F.-Kennedy-Straße 4 65189 Wiesbaden E-mail: datenschutzbeauftragter@mewa.de

Za spracúvanie vašich osobných údajov na platformách sociálnych médií nesú zodpovednosť v prvom rade ďalej uvedení poskytovatelia platforiem.

Pokiaľ sa na našich profiloch na sociálnych médiách získavajú údaje, ktoré spracúva a využíva tak daný poskytovateľ platformy, ako aj my na spoločné účely (napr. v rámci analýzy alebo reklamy), ide o spoločnú zodpovednosť poskytovateľa a nás. Túto funkciu často nedokážeme deaktivovať. So svojou požiadavkou sa preto môžete obrátiť tak na príslušného poskytovateľa, ako aj na nás.

Na tzv. platformách sociálnych médií pôsobíme rôznymi spôsobmi. Profily prevádzkujeme na platformách týchto poskytovateľov:

a. facebook

(Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Írsko) Mewa Textilsharing: https://www.facebook.com/MEWADienstleistung/ Kariéra v spoločnosti Mewa: https://www.facebook.com/mewakarriere/ Mewa Textilsharing IT: https://www.facebook.com/MEWAItalia/ Mewa Textilsharing Benelux: https://www.facebook.com/MEWABENELUX/ Mewa textilní sharing CZ: https://www.facebook.com/mewacz/ So spoločnosťou Meta sme uzavreli zmluvu o spoločnej zodpovednosti podľa čl. 26 GDPR (pre jej zobrazenie kliknite na: https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)

b. Instagram

(Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Írsko) Stránka Mewa: https://www.instagram.com/mewatextilsharing/

c. LinkedIn

(v rámci EÚ, EHS a Švajčiarska: LinkedIn Ireland Unlimited Company, 2, Dublin, IE; mimo EÚ, EHP a Švajčiarska: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA) Stránka Mewa: https://de.linkedin.com/company/mewa-textil-management So spoločnosťou LinkedIn sme uzavreli zmluvu o spoločnej zodpovednosti podľa čl. 26 GDPR (pre jej zobrazenie kliknite na: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum)

d. Xing

(New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Nemecko) Stránka Mewa: https://www.xing.com/pages/mewa

e. Kununu

(New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Nemecko) Stránka Mewa: https://www.kununu.com/de/mewa-textil-service-management

f. YouTube

(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) Kanál spoločnosti Mewa na YouTube: https://www.youtube.com/@Mewa1908

g. X (Twitter)

(mimo USA: Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko; v rámci USA: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Kanál spoločnosti Mewa AT: https://x.com/MEWA_AT Kanál spoločnosti Mewa BE: https://x.com/MEWA_BE Kanál spoločnosti Mewa CH: https://x.com/MEWA_CH Kanál spoločnosti Mewa CZ: https://x.com/Mewa_CZ Kanál spoločnosti Mewa DE: https://x.com/MEWA_DE Kanál spoločnosti Mewa EN: https://x.com/MEWA_EN Kanál spoločnosti Mewa ES: https://x.com/Mewa_ES Kanál spoločnosti Mewa FR: https://x.com/MEWA_FR Kanál spoločnosti Mewa HU: https://x.com/MEWA_HU Kanál spoločnosti Mewa IT: https://x.com/MEWA_IT Kanál spoločnosti Mewa NL: https://x.com/MEWA_NL Kanál spoločnosti Mewa PL: https://x.com/MEWA_PL Kanál spoločnosti Mewa PT: https://x.com/MEWA_PT Kanál spoločnosti Mewa SK: https://x.com/Mewa_SK

3 Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú údaje a informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú a identifikovateľnú fyzickú osobu.

4 Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje? Na akom právnom základe spracúvanie prebieha?

V ďalšej časti opisujeme, na aké účely a na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje.

Spracúvanie vašich údajov poskytovateľmi platforiem sociálnych médií spočíva príp. aj na odlišných právnych základoch. Mewa nemá žiaden vplyv na postupy spracúvania údajov poskytovateľmi platforiem a ani nám do podrobností nie je známe, akým spôsobom platformy sociálnych médií využívajú údaje z vašej návštevy našich stránok sociálnych médií a z interakcie s našimi príspevkami na vlastné účely, ako dlho tieto údaje uchovávajú a či tieto údaje poskytujú tretím stranám. Nemáme ani informácie o vymazaní získaných údajov zo strany poskytovateľov platforiem. Spracúvanie osobných údajov sa môže líšiť v závislosti od toho, či ste na sociálnej sieti zaregistrovaný a prihlásený alebo stránku navštevujete ako neregistrovaný/neprihlásený používateľ. Pri zobrazení príspevku alebo stránky sociálnych médií sa poskytovateľovi platformy sociálnej siete prenesie IP adresa pridelená vášmu koncovému zariadeniu. Ak ste aktuálne prihlásení ako používatelia, je možné pomocou súboru cookie vo vašom koncovom zariadení zistiť váš pohyb na sieti. Pomocou tlačidiel integrovaných do webových stránok dokážu platformy zaznamenávať vaše návštevy na týchto webových stránkach a v prípade potreby ich priradiť k vášmu príslušnému profilu. Na základe týchto údajov vám môžu byť ponúknuté prispôsobené obsahy alebo reklamy. Ak tomu chcete zabrániť, mali by ste sa odhlásiť, resp. deaktivovať funkciu „zostať prihlásený“, zmazať súbory cookie prítomné vo vašom zariadení a reštartovať svoj prehliadač.

To, ktoré údaje poskytovatelia platforiem sociálnych médií získavajú a ako ich používajú, opisujú poskytovatelia vo svojich zásadách ochrany osobných údajov. Nájdete tam aj informácie o možnostiach kontaktovania či možnostiach nastavení zobrazovania reklamy. Podrobný prehľad:

a. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/ b. Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/ c. LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy d. Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung e. Kununu: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung f. YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de g. X (Twitter): https://twitter.com/de/privacy

4.1 Informatívne využívanie našich profilov na sociálnych médiách

Naše profily môžete navštíviť aj bez uvedenia údajov o sebe. Ak naše profily používate iba informatívne, teda ak sa nezaregistrujete alebo nám iným spôsobom neprenesiete informácie o sebe, nespracúvame žiadne osobné údaje s výnimkou tých údajov, ktoré nám prenesie daný poskytovateľ. Pri návšteve našich profilov zaznamenávajú poskytovatelia platforiem sociálnych médií o. i. vašu IP adresu, a tiež ďalšie informácie, ktoré súbory cookie získavajú z vášho koncového zariadenia. Tieto informácie sa používajú na to, aby nám ako prevádzkovateľovi stránky poskytli štatistické informácie o interakcii s nami (pozri bod 4.2).

4.2 Analýza a sledovanie

Na účely analýzy a sledovania používania ich platformy sociálnych médií, ako aj nášho profilu používajú poskytovatelia súbory cookie, ktoré umožňujú vyhodnocovať vaše správanie pri návšteve webových stránok. Vďaka tomu možno zlepšovať kvalitu platformy a profilu a s nimi spojeného obsahu. Dozvieme sa, ako je náš profil využívaný, a môžeme tak neustále optimalizovať svoju ponuku bez toho, aby sme získali prístup k osobným údajom na pozadí. Štatistiky, ktoré nám poskytovatelia platforiem poskytujú, môžeme ovplyvniť iba do istej miery a nedokážeme ich vypnúť.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR, ktorý ste poskytovateľovi udelili pri prihlásení alebo s použitím nástroja Cookie Consent Manager pre zodpovedajúcu platformu sociálneho média.

4.3 Aktívne využívanie profilov

Ako prevádzkovateľ príslušnej stránky sociálnych médií navyše spracúvame údaje súvisiace s vaším aktívnym používaním stránky. Popri predtým uvedených druhoch spracúvania vašich osobných údajov spracúvame aj ďalšie vaše údaje, ktoré potrebujeme napr. na spracovanie vašej požiadavky alebo na iniciatívne zahájenie interakcie s vami. V tejto súvislosti používame aj nástroj na spravovanie sociálnych médií „SocialHub“ (pozri bod 4.4).

Na platforme poskytovateľa a v našom profile môžete komentovať či preposielať nami vytvorené príspevky, fotografie, videá atď, alebo iným spôsobom interagovať (označiť, že sa vám páčia, odporučiť či recenzovať ich atď.). Prípadne môžeme uverejniť svoj obsah na našom profile, pokiaľ to umožňuje funkcia platformy, a komunikovať s vami prostredníctvom platformy. Pokiaľ to bude potrebné, vyhradzujeme si právo obsahy vymazať.

Navyše nám môžete prostredníctvom platformy zasielať svoje požiadavky. V závislosti od požadovanej odpovede vás príp. odkážeme na iné, bezpečné spôsoby komunikácie, ktoré zaručujú dôvernosť. Vždy máte možnosť zaslať nám dôverné požiadavky aj na adresu uvedenú v tiráži alebo v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu o poskytovanie ponuky na interakciu a informácie, o analýzu a optimalizáciu uvedenej ponuky a o interakciu s vami podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR alebo na účely nadviazania kontaktu s cieľom uzatvorenia zmluvy s vami podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR.

4.4 Správa sociálnych médií prostredníctvom nástroja „SocialHub“

Na centrálne a efektívne spravovanie našich profilov sociálnych médií Facebook, Instagram a LinkedIn využívame softvér „SocialHub“ spoločnosti maloon GmbH (Schütterlettenweg 4, 85053 Ingolstadt). Pomocou neho spravujeme a zodpovedáme prichádzajúce požiadavky a interakcie s našimi aktivitami na stránkach sociálnych médií. Osobné údaje, ktoré ste zverejnili na našich stránkach sociálnych médií alebo ktoré sú súčasťou osobných, nám adresovaných požiadaviek, predovšetkým používateľské meno a obsah komunikácie, sa prostredníctvom rozhraní platforiem sociálnych médií prenášajú na server SocialHub, kde sa uchovajú na dobu ich spracúvania. Tieto osobné údaje sa v softvéri SocialHub každých 90 dní mažú, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami ich uchovávania, alebo ak bol udelený súhlas na ich ďalšie spracúvanie. Poskytovateľ spracúva tieto údaje len podľa našich pokynov ako sprostredkovateľ. V príslušnej zmluve o objednávke na spracúvanie údajov podľa čl. 28 GDPR sa poskytovateľ navyše zaviazal, že bude údaje spracúvať výhradne v EÚ, resp. v EHP. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov softvérom „SocialHub“ predstavuje náš oprávnený záujem o centrálne a efektívne spravovanie našich profilov na sociálnych sieťach (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR).

4.5 Meta „Engagement Custom Audiences”

Používame remarketingovú funkciu „Engagement Custom Audiences“ spoločnosti Meta Platform Ireland Ltd., Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Írsko („Meta“).

Keď navštívite naše profily na sociálnych médiách platforiem poskytovaných spoločnosťou Meta alebo ak s našimi obsahmi na platformách Meta iným spôsobom interagujete, Meta uchová informácie o tejto skutočnosti a priradí ich vášmu príslušnému používateľskému účtu. Používame agregované informácie na remarketingové účely, aby sa vám pri návšteve platformy Facebook alebo iných webových stránok využívajúcich tento postup, alebo pri používaní iných produktov od spoločnosti Meta zobrazovali také reklamy, ktoré zodpovedajú vašim záujmom. Nezískavame pritom prístup k osobným údajom na pozadí. Pomocou Custom Audiences chceme zaistiť, aby naše reklamy boli relevantné pre vaše záujmy. Slúži to aj na to, aby sa vám už zobrazené reklamné obsahy nezobrazovali opakovane. Nemáme však podrobnosti o tom, či a v akom rozsahu Meta tieto údaje používa aj na vlastné účely. Podrobnosti o tom nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov poskytovateľa.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR, ktorý ste poskytovateľovi udelili pri prihlásení alebo použitím nástroja Cookie Consent Manager príslušnej platformy spoločnosti Meta.

4.6 LinkedIn „Matched Audiences”

Používame remarketingovú funkciu „Matched Audiences“ spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko („LinkedIn").

Keď navštívite náš profil na LinkedIn alebo iným spôsobom interagujete s našimi obsahmi na platforme LinkedIn, LinkedIn o tom uchová informácie a priradí ich k vášmu príslušnému používateľskému účtu. Používame agregované informácie na remarketingové účely v správcovi kampaní LinkedIn, aby sa vám pri vašej návšteve platformy LinkedIn a príp. na stránkach externých partnerov LinkedIn mohli zobrazovať také reklamy, ktoré sú relevantné pre vaše záujmy. Nezískavame pritom prístup k osobným údajom na pozadí. Pomocou Matched Audiences chceme zaistiť, aby sme našimi reklamami oslovili potenciálnych záujemcov. Nemáme však podrobnosti o tom, či a v akom rozsahu LinkedIn tieto údaje používa aj na vlastné účely. Podrobnosti o tom nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov poskytovateľa.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR, ktorý ste poskytovateľovi udelili pri prihlásení alebo použitím nástroja Cookie Consent Manager platformy spoločnosti LinkedIn.

4.7 LinkedIn „Sales Navigator“

Na oslovenie, spravovanie a rozširovanie svojich kontaktov a potenciálnych zákazníkov (lead) využívame službu „Sales Navigator“ spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko („LinkedIn").

Tento nástroj používame preto, aby sme pre seba a naše produkty a služby našli vhodné kontakty a pomocou integrovanej funkcie zasielania správ na LinkedIn ich priamo kontaktovali s cieľom predstaviť im naše produkty a služby. Na tento účel používame iba také osobné údaje, ktoré sú k dispozícii na platforme LinkedIn.

Spracúvanie údajov prebieha v rámci zmluvy o používaní, ktorú ste s LinkedIn uzavreli, a na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je nadväzovanie a udržiavanie obchodných kontaktov podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. LinkedIn pritom využíva údaje na platforme aj na vlastné účely. Podrobnosti o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

4.8 Ďalšie spracúvanie údajov v jednotlivých prípadoch

Vaše osobné údaje v jednotlivých prípadoch spracúvame navyše s cieľom plnenia zákonných povinností. Sem spadajú lehoty na uchovávanie údajov vyplývajúce z obchodného, živnostenského či daňového práva. Vaše osobné údaje pritom spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR v spojení s obchodným, živnostenským či daňovým právom, pokiaľ sme povinní tieto údaje zaznamenávať a uchovávať. Okrem toho môže byť v jednotlivých prípadoch nutné spracúvať vaše údaje aj s cieľom uplatnenia našich práv a presadenia našich právnych nárokov alebo s cieľom odvrátenia, resp. stíhania trestných činov. Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvame pre zachovanie našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

5 Kto získava vaše údaje a prenášajú sa do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?

Najprv sa s vašimi osobnými údajmi oboznámia v zásade iba naši zamestnanci, ktorí sa zaoberajú technickou alebo redakčnou starostlivosťou o naše profily na sociálnych médiách. Odovzdanie vašich údajov tretej strane prebehne zásadne len vtedy, ak je to zákonom povolené alebo predpísané, alebo ak ste s tým súhlasili.

Okrem toho využívame v rámci predtým priblížených spôsobov spracúvania údajov poskytovateľov IT služieb, napr. pri používaní SocialHub alebo na starostlivosť o profily na sociálnych médiách, resp. o jednotlivé funkcie či na účely analýzy. Pokiaľ poskytovatelia služieb získajú vaše osobné údaje ako sprostredkovatelia, sú pri zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi prísne viazaní našimi pokynmi.

Vaše osobné údaje neprenášame do krajín mimo EÚ, resp. EHP ani medzinárodným organizáciám. Údaje, ktoré sa vás týkajú, sa však príp. prenášajú poskytovateľmi platforiem mimo Európsku úniu, a to predovšetkým do USA. Tam nie je možné zabezpečiť takú ochranu údajov, ktorá zodpovedá úrovni v EÚ.

6 Aké práva dotknutej osoby máte a na koho sa môžete obrátiť?

Pri uplatňovaní svojich práv dotknutej osoby

• právo na informácie (čl. 15 GDPR), • právo na opravu (čl. 16 GDPR), • právo na vymazanie (čl. 17 GDPR), • právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), • právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), • právo namietať (čl. 21 GDPR), • právo podať sťažnosť (čl. 77 GDPR), • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený podľa zákona o ochrane údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR) s účinnosťou do budúcnosti,

sa môžete obrátiť buď na nás alebo na poskytovateľa platformy danej sociálnych médií. Pokiaľ jedna strana nie je kompetentná zodpovedať vašu požiadavku alebo musí získať informácie od inej strany, Mewa alebo poskytovateľ vašu požiadavku prepošle ďalej.

V prípade otázok týkajúcich sa profilovania, spracúvania vašich údajov pri používaní platformy sociálnych médií sa obracajte priamo na poskytovateľa platformy sociálnych médií. Príslušné kontaktné údaje nájdete v bode 4, kde sú uvedené odkazy na jednotlivých poskytovateľov.

V prípade otázok týkajúcich sa vašej interakcie so spoločnosťou Mewa či našich stránok sociálnych médií vo všeobecnosti môžete využiť nasledujúcu adresu: socialmedia@mewa.de.

V súvislosti s vašimi právami dotknutej osoby a v prípade ďalších otázok o ochrane údajov sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu na adrese: datenschutzbeauftragter@mewa.de. Našim dozorným orgánom je hesenský dozorný úradník pre ochranu údajov a informačnú slobodu s adresou: Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

7 Využívajú sa vaše údaje v automatizovanom rozhodovaní/profilovaní?

V zásade máte právo nepodrobiť sa rozhodnutiu spočívajúcemu výlučne na automatizovanom spracúvaní – vrátane profilovania, – ktoré voči vám vyvíja právny účinok alebo vás môže podobným spôsobom v značnej miere nepriaznivo ovplyvniť. Tieto rozhodnutia predovšetkým nesmú spočívať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR. Radi by sme poukázali na to, že v našich profiloch na sociálnych sieťach a príslušných druhoch spracúvania údajov sa nevyužívajú žiadne obdobné rozhodovacie procesy.

8 Môžu sa tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť?

Ďalší vývoj internetu a našich profilov na sociálnych médiách môže mať dopad aj na naše zásady ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo tieto zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa sociálnych médií v budúcnosti príležitostne zmeniť, aby zodpovedali aktuálnym právnym požiadavkám alebo odrážali rozšírenie alebo zmeny našich profilov na sociálnych médiách. Pre vašu návštevu našich profilov na sociálnych médiách platí vždy aktuálne znenie týchto zásad ochrany osobných údajov, ktoré sa vám zobrazí kliknutím na náležite opísaný odkaz v našich profiloch na sociálnych médiách.

9 Ako ešte nakladáme s osobnými údajmi?

Okrem týchto zásad ochrany osobných údajov špecifických pre sociálne médiá tiež upozorňujeme na zásady ochrany osobných údajov na našej webovej stránke, ktoré obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov na našej webovej stránke a možno ich načítať pod nasledujúcim odkazom: Kliknite tu . Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov nájdete v našich „Zásadách ochrany osobných údajov a údajov získaných na základe ankiet“, ktoré možno načítať na nasledujúcom odkaze: Kliknite tu ..

Stav: september 2023