sb10061547dl-001.jpg

Ocenenia MEWA

Ocenenia za trvalo udržateľný rast a inovatívne produkty a služby

Na čo sme hrdí

MEWA je viac ako len textilná značka s tradíciou: MEWA je postoj, ktorý sa odzrkadľuje v zaangažovanosti a rešpekte voči životnému prostrediu, našim zamestnancom a zákazníkom, ako aj voči spoločnosti. Či už ide o ekologicky šetrnú výrobu, obozretné hospodárenie, záväzok k vytváraniu férových a bezpečných pracovných podmienok alebo myslenie a konanie orientované na budúcnosť

12 výsledkov

Vanessa Jung und Julia Wickersheim

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG

John-F.-Kennedy-Straße 4

65189 Wiesbaden

Bonni Narjes

Media Contor – Agentur für Kommunikation