Putztuchsystem

Jednoduché čistenie v prevádzke

MEWA odbremeňuje zákazníkov od povinností súvisiacich s ochranou životného prostredia

MEWA odbremeňuje zákazníkov od povinností súvisiacich s ochranou životného prostredia

Každý deň sú podnikatelia postavení pred úlohu úspešného hospodárenia a optimalizácie prevádzkových nákladov. V prevádzkach, v ktorých sa musia stroje a zariadenia pravidelne čistiť –

v automobilovom priemysle, v kovospracujúcom priemysle alebo v tlačiarenskom priemysle – môže presunutie služieb na iné odborné firmy priniesť značné finančné a logistické výhody. Na príklade certifikovaného systému opakovaného použitia čistiacich utierok MEWA je zrejmé, ako môže externý partner, ktorý sa špecializuje na určitú oblasť, takúto úlohu kompletne a spoľahlivo prevziať.

Opakované použitie šetrí životné prostredie, ale aj firemný účet

Špinavé vziať, vypraté a čisté znovu dodať: princíp „opakovaného použitia“ je prakticky i ekologicky zmysluplný. Inteligentný systém opakovaného použitia MEWA ušetrí zákazníkovi prácu s organizovaním obstarávania, skladovania a logistiky, ako aj s dodržiavaním predpisov, zameraných na ochranu životného prostredia a likvidácie odpadov, a tým pádom mu ušetrí aj náklady, ktoré sú s tým spojené. Čistiace utierky, ktoré sú často nasiaknuté olejmi, mazadlami alebo rozpúšťadlami, sa v spoločnosti MEWA dôkladne vyperú a následne sa môžu používať znova. Zvyšky, ktoré obsahujú, sa likvidujú tak, aby nepoškodzovali životné prostredie. Na základe certifikátu spoločnosť MEWA garantuje, že preberá zodpovednosť za všetky dôležité povinnosti, súvisiace s likvidáciou odpadov a s ochranou životného prostredia, ktoré vzniknú pri používaní čistiacich utierok. Systém opakovaného použitia, certifikovaný podľa normy EN ISO 9001 a 14001, sa dá bez problémov zaintegrovať do prevádzkových procesov a optimalizuje procesy riadenia kvality a ochrany životného prostredia. Okrem toho sa podnikateľ nemusí ani zaoberať otázkou, či sa jednorazové čistiace materiály musia likvidovať drahšie, než špeciálne odpady. „Je samozrejmé, že aj pri transporte a čistení čistiacich utierok na opakované použitie musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy a tiež predpisy na ochranu životného prostredia. Zodpovednosť za to však preberáme my ako poskytovateľ služieb“, hovorí Elena Holanová konateľka MEWA Textil-Service SR s.r.o..

Bezproblémová integrácia do prevádzkových procesov

Z dlhoročných skúseností špecialistov MEWA, ktorí poskytujú servis v oblasti textílií, profitujú rovnako malé, ako aj veľké firmy, pretože naša ponuka je premyslená do posledného detailu. Sortiment čistiacich utierok, ktorý sa hodí na rôzne použitie, ponúka široké spektrum použitia v priemysle, v autoservisoch, v remeselných prevádzkach. Hneď poskytujeme aj vhodný bezpečný kontajner (SaCon) pre uskladnenie a transport čistiacich utierok. V takomto kontajneri sa môžu čistiace utierky až do ich prevzatia uskladňovať v dielni bezpečne, v súlade s predpismi a bez veľkých nárokov na priestor.