Darovali sme rúška domovu pre mentálne postihnutých

300 textilných rúšok odovzdal konateľ našej pobočky MEWA vo Švajčiarsku George Lazar zástupcom organizácie Borna vo švajčiarskom meste Rothrist, Christine Lerch a Manfredovi Trummer.

Korona ovplyvnila všetky oblasti každodenného života, ako na regionálnej aj globálnej úrovni. Bolo pre nás preto samozrejmosťou, darovať väčšie množstvo textilných rúšok organizácii, ktorá poskytuje bývanie a zamestnanie ľuďom s mentálnym postihnutím. V takých časoch musíme ako spoločnosť držať pohromade. Solidarita a susedská výpomoc sú pre nás veľmi dôležité.

Christine Lerch a Manfred Trummer mali z balíka plného rúšok veľkú radosť. "V inštitúciách typu komunitného bývania pre ľudí s postihnutím je dôležité, aby sa obyvatelia aj zamestnanci v dielňach mohli chrániť," hovorí Christine Lerch a dodáva: "obzvlášť potom, keď to ovplyvňuje ich bežný denný režim. "Zásielku s rúškami vníma tiež ako potvrdenie úspešnej spolupráce v posledných rokoch. Spoločnosť MEWA sa v sociálnych projektoch totiž angažuje už dlhšiu dobu. Externý pracovný tím Borny Rothrist pracuje od roku 2010 na pobočke MEWA vo Wynau.