99dc0497-473c-4a4a-97fd-5af5cc3e27e9.jpg

MEWA získala jedno z najvýznamnejších ocenení nemeckých značiek

Cena German Brand Award 2021 pre spoločnosť MEWA

Cena German Brand Award 2021 pre spoločnosť MEWA

Presvedčili sme porotu naším aktuálnym zamestnávateľským videom a dostali sme jednu z najvýznamnejších cien pre značky "German Brand Award 2021"! Ide o nemeckej ocenenie za úspešný brand management v rámci súťaže inštitútu German Brand Institute.

Hlavným motívom ocenené reportáže sú samozrejme naše zamestnankyne a zamestnanci. Vo videu je sprevádza televízny moderátor Ralf Herrmann pri ich práci v spoločnosti aj na cestách k zákazníkom. Každý, kto sa na film pozrie, získa veľmi presný prehľad o pracovných činnostiach vo svete MEWA, čo o nás ako o zamestnávateľa vyvoláva záujem, vzbudzuje dôveru a ukazuje podnik z tej najsilnejšie stránky. Z pohľadu našich zamestnankýň a zamestnancov.

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo celkom 1134 príspevkov zo 17 krajín. Skupina odborníkov z oblasti brand manažmentu a marketingu všetky skúmala podľa rôznych kritérií. Na záver porota rozhodla o tom, že MEWA patrí so svojím zamestnávateľským videom v kategórii "Aktivity a kampane zamerané na značku zamestnávateľa" medzi tie najlepšie! Veľmi nás to teší!