Princíp opakovaného použitia sa vyplatí

Ekologický systém viacnásobného použitia čistiacich utierok nie je žiadny nový vynález. MEWA je v segmente čistiacich utierok na viacnásobné použitie už vyše 100 rokov lídrom na trhu. Dennodenne používa čistiace utierky MEWA až dva a pol milióna spokojných zákazníkov. V minulosti aj dnes to funguje ako kompletný servis: príprava, odvoz, vypranie a dovoz naspäť.


Alternatíva k čistiacim utierkam na jedno použitie

Viacnásobne použiteľná čistiaca utierka preukázateľne viac šetrí životné prostredie ako produkt na jedno použitie. Na rozdiel od väčšiny papierových utierok, ktoré sa podľa druhu papiera líšia tiež v účele použitia, má čistiaca utierka MEWA širokú škálu použitia: Hodí sa na utretie olejových alebo vodnatých tekutín ako aj rozpúšťadiel alebo zvyškov farby. Všetko, čo je v dielni zašpinené, sa teda pomocou čistiacej utierky MEWA dá očistiť. Keďže utierky zostávajú v obehu, nekončia v odpade. Do kompletného zásobovania utierkami patrí počiatočné vybavenie podľa potreby, presné dodanie a odvezenie utierok v pevne dohodnutých termínoch, ako aj odborné pranie a splnenie zákonom predpísaných ekologických noriem. Opotrebované utierky sa nahradia novými.

Optimalizácia procesu šetrí zdroje a peniaze

Vysoko vyspelý systém recyklácie MEWA šetrí zákazníkovi náklady vynakladané na organizovanie zaobstarávania, uskladnenia a logistiku ako aj dodržiavanie ekologických predpisov a predpisov na likvidáciu odpadov a náklady s tým spojené. Utierky často zamastené olejom MEWA odborne vyperie a veľkú časť látok uvoľnených v pracom procese dokáže premeniť na energiu: Tieto látky sa upravujú, využívajú na vykurovanie pracích a sušiacich liniek a znižujú tak spotrebu primárnej energie. Zodpovednosť za splnenie všetkých príslušných predpisov na likvidáciu odpadov a kritérií na ochranu životného prostredia, ktoré v súvislosti s utierkami vzniknú, dokladá MEWA certifikátom. Systém recyklácie certifikovaný podľa DIN ISO 9001 a 14001 možno bez problémov integrovať do podnikových procesov a optimalizuje procesy kontroly kvality a ekologického manažmentu.

Váš kontakt

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha