Textilné utierky MEWA na viacnásobné použitie

K hospodárskemu výsledku podniku z oblasti tlačiarenského priemyslu veľmi výrazne prispieva disponibilita strojov a stála kvalita tlače. Na dosiahnutie optimálneho výsledku tlače je potrebné tlačiarenské stroje pravidelne čistiť. V súčasnosti sú už mnohé pracovné procesy aj v tlačiarňach plne automatizované, čistenie tlačiarenských dosiek alebo valcov, čistenie stierok alebo starostlivosť o stroje sa však väčšinou vykonáva ručne. Po napustení rozpúšťadlami alebo farbou sa z čistého kusa papiera alebo textilu stane objekt, na ktorý sa spravidla vzťahujú mnohé právne normy.


Ak čistiaci materiál obsahuje po používaní samozápalné alebo ľahko zápalné látky, podnik má určité povinnosti. Musí skontrolovať, či sa pri jeho skladovaní, preprave a likvidácii dodržiavajú zákonné predpisy. Inteligentný viacúčelový systém MEWA zbavuje zákazníka tejto povinnosti a s tým súvisiacich nákladov. „Pre používateľa systému čistiacich utierok MEWA odpadá povinnosť vedenia dokumentácie o likvidácii a recyklácií,“ hovorí Veronika Lipovská, konateľka spoločnosti MEWA Textil-Service SR s. r. o.


K výkonom komplexného systému zásobovania viacúčelovými utierkami patrí prvé vybavenie podľa potreby zákazníka, presné dodávky a vyzdvihnutie v pevne stanovených termínoch, ako aj odborné čistenie a splnenie zákonne predpísaných požiadaviek týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Na bezpečné skladovanie použitých čistiacich utierok v prevádzke a následnú dopravu vyvinula spoločnosť MEWA vlastný bezpečnostný kontajner SaCon® z odolného plastu. Veko so vstrekovaným tesnením sa môže vďaka upínaciemu strmeňu rovnako rýchle ako aj tesne uzatvoriť. Pomocou koliesok sa môže kontajner rýchlo presunúť tam, kde je práve potrebný. Je súčasťou systému čistiacich utierok MEWA, pri ktorom sa znovu použiteľné čistiace utierky môžu bezpečne uschovať a prepraviť.


Z dôvodu rozmanitých požiadaviek na čistenie strojov a zariadení existuje čistiaca utierka MEWA v štyroch rôznych kvalitách a s rozličnými vlastnosťami. Na veľké nečistoty spôsobené olejom, farbou, rozpúšťadlami alebo tukom v tlačiarenských podnikoch pomáha utierka MEWATEX®. Je nielen mimoriadne robustná, ale aj extrémne odolná proti oderu a zachováva si svoj tvar aj pri extrémnom zaťažovaní. MEWATEX PLUS® je vhodná na mimoriadne citlivé povrchy. Nestrapkajúce sa MEWA PROTEX®, ako aj MEWATEX ULTRA® sa používajú na šetrné čistenie vo vysoko citlivých oblastiach.

Váš kontakt

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha