Často hľadané

  • Čistiace utierky Mewa
  • Absorpčné olejové rohože
na prehľad

Čistiace utierky Mewa pre udržateľnosť každodennej práce v autodielňach

23. novembra 2022
Trvalá udržateľnosťPodnikČistiace utierky
Bezpečnostný kontajner SaCon je možné hermeticky uzavrieť

Práca s mazivami, čistiacimi prostriedkami alebo lakmi je v autodielňach na dennom poriadku. S ohľadom na životné prostredie však ide o mimoriadnu výzvu. Úspory energie a šetrnejšie zaobchádzanie s nebezpečnými látkami sú účinné dlhodobé opatrenia, ktoré obvykle vyžadujú investície. Čo sa však prejaví okamžite a bez počiatočných vysokých nákladov sú čistiace utierky Mewa.

Opakovane použiteľné, vysoko savé utierky Mewa alebo rohože na zachytávanie oleja zlepšujú v systéme prenájmu ekologickú bilanciu. To platí u malých aj veľkých firiem, pretože oleje alebo tuky sa v Mewa recyklujú a dochádza k ich energetickému spracovaniu.

Snahy o udržateľnosť a ochranu životného prostredia sú v súčasnosti čoraz aktuálnejšie. Tlak na podniky rastie, pretože aj zákazníci dávajú prednosť zodpovedným spoločnostiam. Pre autoservisy to znamená, že keď niekto privezie auto do servisu, alebo si ho vyzdvihuje z opravy, veľmi dobre vidí, či sa dielňa snaží prispievať k ochrane životného prostredia. Plytvá sa tu energiou, pretože je zariadenie zastarané a/alebo je tu príliš málo denného svetla? Vzduchové kompresory, ventilátory alebo motory sa v každodennej prevádzke používajú neustále a staršie modely často výrazne zvyšujú spotrebu energie. A ako sa nakladá s nebezpečnými látkami? Je likvidácia vyradených, často olejom znečistených, opotrebovaných dielov a použitých papierov či handier vykonávaná ekologicky, alebo sa všetko okolo len tak povaľuje?

Systém čistiacich utierok Mewa je udržateľný aj pri práci s motorovými vozidlami

Systém Mewa ponúka mechanikom vysoko kvalitné, bavlnené čistiace utierky s obrovskou absorpciou pre šetrnú, dôkladnú údržbu súčiastok, náradia a vybavenia. Utierky prakticky nepúšťajú žmolky. Sajú mnohonásobok svojej hmotnosti a dajú sa často opakovane použiť, než ich pracovníci premiestnia do bezpečnostného kontajnera SaCon. Táto hermeticky uzatvárateľná nádoba je súčasťou servisu a Mewa ju dodáva v takom množstve, aké si zákazník zvolí. V dohodnutom čase si kontajner vyzdvihne vodič spoločnosti Mewa, ktorý zároveň dodá vyprané, čisté utierky.

Vďaka čistiacim utierkam, kontajnerom SaCon alebo rohožiam na zachytávanie oleja v modernom servisnom systéme môžu dať autodielne najavo, že im na ochrane životného prostredia záleží. Mewa si totiž na udržateľnosti mimoriadne zakladá. Vďaka inovatívnym technológiám čistenia odpadových vôd a prania dosahuje v prípade utierok 99,8 % stupňa čistoty a spotrebuje pritom až o 50 % menej vody. Okrem toho 80 % energetickej spotreby sušičiek a umývacích liniek pokrývajú odpadové oleje odfiltrované z použitých utierok. Každú z nich je možné vyprať až 50-krát. Po každom praní prebieha niekoľkostupňová kontrola kvality, aby bolo zaistené, že sú čistiace utierky dodávané vždy v bezchybnom stave.

Rohož na zachytávanie oleja a ekologické opravy

S rovnakým princípom zdieľania textilu, šetriacim zdroje, ponúka Mewa na zachytávanie olejov tiež obzvlášť savé rohože Multitex. Sú pružné ako textílie a dokážu absorbovať až 3 litre tekutiny, pričom ich povrch zostáva takmer suchý. Rovnako ako čistiace utierky sú aj rohože v spoločnosti Mewa ekologicky vyprané, podrobené prísnej kontrole a znovu dodané zákazníkom.

Či už sa jedná o čistiace utierky alebo rohože, oba systémy Mewa je možné bez problémov zapojiť do každodennej prevádzky v dielni a zaistiť tak väčšiu udržateľnosť, poriadok a efektivitu už od prvého dňa používania. Pretože ide o prenájom, nevznikajú žiadne obstarávacie náklady a je možné presne stanoviť rozpočet. Okrem toho je tu tímový motivačný efekt: odvádzať vynikajúcu prácu s kvalitnými a modernými čistiacimi utierkami alebo rohožami je jednoducho radosť.


Obrazový a filmový materiál


Kontakt pre tlač


MediaTrust Communications spol. s r.o.

Michal Peterka Telefón: +420 603 556 404 mpeterka@mediatrust.cz

Praha 10 Praha


na prehľad