Často hľadané

  • Čistiace utierky Mewa
  • Absorpčné olejové rohože
na prehľad

Ekologicky čisté, ekonomicky výhodné: Opakovane použiteľné čistiace utierky pre priemysel, remeslá a dokonalú čistotu

1. mája 2021
Čistiace utierky
Vysoko absorpčné čistiace utierky Mewa možno po vypraní použiť až 50krát. Foto: Mewa

Bratislava, máj 2021: Požiadavky na hygienu a čistotu získali počas koronavírusovej krízy nový rozmer aj v priemyselných podnikoch alebo u remeselníkov. Odklon od jednorazových výrobkov sa však prejavoval už pred pandémiou. Stále väčšiu podporu si získavajú systémy opätovného využívania a obehového hospodárstva. Sú to výrobky s dlhou životnosťou, energetická účinnosť, optimalizácia spotreby vody, používanie ekologicky šetrných pracích a čistiacich prostriedkov a krátke lokálne dodávateľské reťazce. Tieto myšlienky rozvíja poskytovateľ textilných služieb firma Mewa so svojim servisom čistiacich utierok už viac ako 100 rokov.

Opakovane použiteľné čistiace utierky šetria čas, peniaze a zlepšujú imidž firmy

Dodávaním opakovane použiteľných čistiacich utierok s hygienickým certifikátom pomáha Mewa ako externý poskytovateľ služieb spoločnostiam v priemysle alebo obchode k jednoduchšej práci, správnemu fungovaniu strojov a k ich starostlivej údržbe. Pre malé i veľké podniky znamená využívanie opakovane použiteľných čistiacich utierok úsporu času i nákladov, ktoré idú ruka v ruke so zvýšenými nárokmi na výrobné technológie a ekologický prístup spoločnosti. V neposlednom rade sa tým tiež zlepšuje imidž firmy.

"Už v roku 1997 sme boli prvou spoločnosťou v našom odbore, ktorá získala medzinárodný ekologický certifikát normy ISO 14001. Okrem toho sme ako členovia asociácie European Textile Services Association (ETSA) globálne ekologickí. Zameriavame sa na šetrné zaobchádzanie so zdrojmi a na čo najnižšie zaťažovanie životného prostredia," vysvetľuje Elena Holanová, konateľka spoločnosti Mewa Textil-Service SR s.r.o.

Systém čistiacich utierok Mewa v praktickom systéme prenájmu

Mewa odporúča službu, ktorá výrazne prispieva k znižovaniu množstva produkcie odpadov. Ide o opakovateľne použiteľné čistiace utierky v systéme prenájmu. Svoje uplatnenie nájdu v najrôznejších odvetviach a spoločnostiach. K dispozícii sú textilné utierky na hrubé znečistenie, ako sú oleje, tuky, farby alebo rozpúšťadlá, ponúkame však aj varianty pre jemné čistenie povrchov vo vysoko citlivých pracovných oblastiach.

Tkané utierky sa využívajú v priemysle, v autoservisoch alebo remeselných podnikoch. Čisté sú dodávané v uzavretej nádobe SaCon, znečistené si prevezmú naši vodiči a odvezú ich späť do závodov Mewa, kde sú pred opätovným použitím ekologicky vypraté. U zákazníka sú potom utierky tiež uschované v týchto priestorovo úsporných, uzatvárateľných a certifikovaných bezpečnostných kontajneroch.

"Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú pre firmu Mewa, sa môžu spoľahnúť na systém kompletných služieb, s ktorým majú vždy po ruke správne množstvo čistých čistiacich utierok. Vo výsledku produkujú oveľa menej odpadu a šetria cenné zdroje. Atraktívna cena v porovnaní s materiálmi na jedno použitie je pre spoločnosti ďalším plusovým bodom, ktorý by nemal byť zanedbávaný," hovorí Elena Holanová.


Elena Holanová

Konateľka spoločnosti Mewa Textil-Service SR s.r.o.

"Už v roku 1997 sme boli prvou spoločnosťou v našom odbore, ktorá získala medzinárodný ekologický certifikát normy ISO 14001. Okrem toho sme ako členovia asociácie European Textile Services Association (ETSA) globálne ekologickí. Zameriavame sa na šetrné zaobchádzanie so zdrojmi a na čo najnižšie zaťažovanie životného prostredia"


Obrazový a filmový materiál


Kontakt pre tlač


MediaTrust Communications spol. s r.o.

Michal Peterka Telefón: +420 603 556 404 mpeterka@mediatrust.cz

Praha 10 Praha


na prehľad