Často hľadané

  • Čistiace utierky Mewa
  • Absorpčné olejové rohože
na prehľad

Maximálna transparentnosť: zákaznícky portál Mewa dostupný v celej Európe

20. decembra 2023
Čistiace utierkyTrvalá udržateľnosťPodnik
Sledovanie nákladov v oblasti priemyselných textílií: textilný servis zabezpečuje transparentnosť nákladov

Spoločnosť Mewa preberá za svojich zákazníkov nákup a starostlivosť o priemyselné textílie vrátane ich dovozu a odvozu. Podniky a spoločnosti tak odbremeňuje od časovo náročnej organizačnej práce. Vďaka ponuke digitálnych služieb spoločnosť Mewa zároveň minimalizuje administratívnu záťaž zákazníkov - a teraz už aj v celej Európe.

Všetky náklady prehľadne

Čím viac zamestnancov spoločnosť má a čím rozsiahlejšia je situácia s objednávkami, tým viac času si vyžaduje zabezpečenie dodávky čistých čistiacich utierok alebo rohoží na zber oleja. Aké príjemné, keď sa to dá urobiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni niekoľkými kliknutiami na počítači alebo smartfóne. "Vďaka zákazníckemu portálu 'myMewa' možno údaje o objednávkach kedykoľvek prezerať, kontrolovať a meniť," vysvetľuje Elena Holanová, konateľka spoločnosti Mewa Textil-Service SR s.r.o.. "Vďaka tomu môžete kedykoľvek prispôsobiť svoje dodávky aktuálnym potrebám." Zákazníci môžu okamžite zvýšiť alebo znížiť stav svojich textílií. Stačí niekoľko kliknutí a množstvo zodpovedá aktuálnej spotrebe a môže sa zohľadniť pri ďalšej dodávke.

Vďaka prehľadnej a používateľsky prívetivej servisnej platforme možno predísť prípadným chybám - napríklad ak chce zákazník nahlásiť inú požiadavku na množstvo utierok alebo rohoží. Výsledok: úspora času zákazníka a zabránenie zbytočným výdavkom.

Začiatkom tohto roka pribudli v servisnom portáli ďalšie funkcie a je k dispozícii takmer vo všetkých európskych pobočkách poskytovateľa textilných služieb Mewa. Prostredníctvom zákazníckeho portálu je možné kedykoľvek zobraziť mesačné náklady na jednotlivé produkty, neuhradené a zaplatené faktúry a zmluvné množstvá a rýchlo, a teda hospodárne, meniť intervaly dodávok. Nástroj sa jednoducho používa a znižuje administratívnu náročnosť na strane zákazníka.


Elena Holanová

Konateľka spoločnosti Mewa Textil-Service SR

"Vďaka zákazníckemu portálu 'myMewa' možno údaje o objednávkach kedykoľvek prezerať, kontrolovať a meniť."


Obrazový a filmový materiál


Kontakt pre tlač


MediaTrust Communications spol. s r.o.

Michal Peterka Telefón: +420 603 556 404 mpeterka@mediatrust.cz

Praha 10 Praha


na prehľad